Başvuru Kılavuzu

EN TR Ara

Başvurular e-posta yoluyla yapılmaktadır, tüm malzemelerin Word, Excel veya PDF belgesi olarak 7 MB’ı geçmeyecek şekilde tek dosya olarak application@saha.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

  • Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu
  • Projenin özeti – bir A4 sayfası (maksimum 300 kelime)
  • Eserin açıklaması – bir A4 sayfası (maksimum 300 kelime)
  • Kurum veya organizasyonun misyonu ve amaçları – bir A4 sayfası (maksimum 300 kelime)
  • Detaylı bütçe– bir A4 sayfası
  • Başvurusu yapılan kişilerin kısa biyografisi ve portfolyosu– bir A4 sayfası
  • Görsel malzeme – 6-8 proje imajı; görsel-işitsel malzeme için linkler; diğer dokümanlar (kataloglar, basın kupürleri, v.b.).