Başvuru Kılavuzu

EN TR Ara

Uluslararası alanda faaliyet gösteren, kâr amacı gütmeyen sanat kurum ve organizasyonları, Türkiye’den davet ettikleri sanatçıların ve küratörlerin projelerinin üretim bütçeleri için SAHA’ya başvuru yapabilirler. 

SAHA, sanatçı, küratör ve araştırmacılardan bireysel başvuru almaz. SAHA, kurum ve organizasyonların davet ettikleri projelerdeki üretim ihtiyaçlarını değerlendirir. Bu süreç, projesi için başvurulan kişilerle iletişim halinde olunarak, kurumlar arasında yürütülür. Bu model ile projesi desteklenecek kişilerin haklarının kurumsal olarak korunması amaçlanır.  

Yeni eser ve yayın için gereken üretim masraflarının karşılanması önceliklidir. Nakliye, yerleştirme, ulaşım, konaklama, harcırah, kurumların faaliyet giderleri gibi bütçe kalemlerine destek olunmaz. Hibe verilen projelerde, başvuran kurumun fon alan kişilere sanatçı/küratör şerefiyesi vermesi destek koşullarından biridir. (Proje bütçelerinde sanatçı ve küratör ücretine yer vermeyen başvurular kabul edilmez.) Hibe, doğrudan kişilere verilmemektedir, proje onayını takiben, sözleşme, fonun aktarılması gibi konular kurumlar arasında sürdürülür. 

Belirli bir başvuru dönemi olmamasına rağmen başvurunun projenin sunulmasından (sergi açılışı, yayın basımı, vb.) 6 ay öncesi olması koşulu aranır. Bütçe ve bilgileri (kimlerin projede yer alacağı, proje tarihleri, hangi eserlerin üretileceği ve içeriği, v.b.) kesinleşen projeler için başvuru kabul edilir. Bu bilgilerin net olmadığı projeler değerlendirmeye alınmaz. 


Türkiye’den sanatçı, küratör veya araştırmacı davet etmiş olan kurumlar, SAHA’nın destek şartlarına uymayan kategorilerini dikkate alarak SAHA’nın hibe verme alanına uyacak şekilde başvurularını yapmalıdır. 

SAHA’nın destek şartlarına uymayan kategoriler:

  • Ticari oluşumlar (fuar, galeri, şirket, vb.) tarafından organize edilen etkinlikler
  • Güncel sanat etkinliklerinin dışında kalan alanlar (tiyatro, sahne sanatları, film projeleri, vb.)*.
  • Bir organizasyon veya kuruma bağlı olmayan; kâr amacı gütmeyen (non-profit) statüsünde olmayan bağımsız yapıların düzenlediği projeler
  • Sanatçılardan katılım veya mekân ücreti talep eden organizasyon ve biennaller
  • Eğitim ile ilgili başvurular (lisans, yüksek lisans  ve doktora; seminerler ve kurslar)
  • Misafir sanatçı/küratör ve araştırma programları kapsamında gelen bireysel başvurular (bu alanlarda sadece SAHA’nın işbirliği yaptığı kurumlar ile çalışılmaktadır.)
  • Sempozyum ve konferanslara katılım başvuruları**
  • Sergi veya etkinlik kapsamında yalnızca nakliye, yerleştirme, ulaşım, konaklama, harcırah, kurumların faaliyet giderleri gibi bütçe kalemleri için yapılan başvurular
  • Grup sergisi katalogları


* Güncel sanat kurumlarının programlaması dâhilinde düzenlenen istisnai projeler için SAHA ofisine danışılabilir.

** Sadece özel konuşmacı olarak davet alan kişiler için başvuru yapılabilir