Başvuru Kılavuzu

EN TR Ara

Yönetim Kurulu’nun, SAHA’nın senelik hibe fonu ve başvuru kriterlerini göz önüne alarak yaptığı değerlendirme sonucunda, başvuran kuruma SAHA ekibi tarafından bilgilendirme yapılır. Proje başvurularına altı ay içinde yanıt verilir. Destek verilmeyeceği bildirilen projelerde detaylı gerekçe bildirme zorunluluğu yoktur. Olumsuz yanıt verilen projeler yeniden değerlendirilmeye alınmaz.

Desteklenen Projelerde, iletilen şartname ile aşağıdaki hususlar konusunda onay alınır:

  • Fon için başvurulan kişiye SAHA desteği bilgisinin verilerek yazılı onayının alınması,
  • Sanatçı ya da küratöre şerefiye verilmesi*,
  • Hazırlanan kurumlararası sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanması,
  • Proje dâhilinde verilmesi kabul edilen hibenin SAHA tarafından onaylanmış, imzalı fatura karşılığında kuruma yapılması**,
  • Proje bitimini takiben; net bütçe, proje bilgileri, görseller, basın yansımaları gibi bilgileri içeren Proje Raporu’nun verilmesi.

Asgari 500 € olmakla birlikte, yüksek bütçeli projelerde alt sınır değişkenlik gösterebilir.

** Fon verilen kişilerin bireysel banka hesaplarına ödeme yapılmamaktadır.


Proje bitimine kadarki süreç kâr amacı gütmeyen sanat kurumu ile yürütülür. SAHA, hibe verilen projenin içeriğiyle ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

SAHA, desteklenecek sanat projelerini, yapılan ön sunumların değerlendirmesiyle belirlemektedir. Verilen destek doğrultusunda, ilgili sanatçıların zaman içinde vücuda getirdiği nihai eserler üzerinde SAHA’nın herhangi bir kontrolü ve denetimi bulunmamaktadır. Bu sebeple, desteklenen projelerdeki eserlerin emredici yasa hükümlerine aykırılık taşımaması ve 3. şahısların haklarını ihlâl etmemesi hususları, tamamen ilgili sanatçıların sorumluluğundadır.