Başvuru Kılavuzu

EN TR Ara

Başvurular, SAHA ekibi tarafından yapılan inceleme ve öndeğerlendirme sürecini takiben, Yönetim Kurulu’na raporlanır. Yönetim Kurulu, proje başvurularına verilecek fon miktarına oyçokluğuyla karar verir. Karar aşamasında aşağıdaki unsurlar gözetilerek değerlendirme yapılır:

 • Başvurulan bütçedeki tutarlılık,
 • Başvurulan kişilerin daha önce desteklenip desteklenmediği*,
 • Yeni üretim olanakları,
 • Başvurulan kişilerin kariyerine olumlu etkisi,
 • Başvurulan projenin ve eserlerin kapsamı**,
 • Coğrafi dağılım,
 • Etki alanı,
 • Görünürlük,
 • SAHA’nın verdiği destekler göz önünde bulundurularak kurum çeşitliliği,
 • SAHA’nın senelik strateji ve hedefleri***
 • Yaratabileceği network fırsatları.

* Sene içinde aynı kişiler için başvuru alınmakla birlikte, daha önce desteklenmeyen sanatçılara öncelik verilir.

** Eserin ve esere ait her türlü görsel işitsel öğenin, yasaların emredici hükümlerine uygun olması, başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu olmak üzere ilgili herhangi bir mevzuata aykırı olmaması, 3. şahısların kişilik ve diğer haklarını ihlal etmemesi.

***Yıllık değişimler göstermekle birlikte, senelik SAHA fonunun yaklaşık olarak %65 yeni eser üretimi, %15 küratör/araştırmacıların projeleri, %15 misafir sanatçı ve küratör programları ve %5 yayınların üretimini desteklemek için hibe verilir.