İşbirlikleri

EN TR Ara

SAHA, çeşitli uluslararası kurumlarla kısa veya uzun vadeli işbirlikleri yaparak, Türkiye çağdaş sanatının desteklenmesi için uluslararası ağları geliştirmeye katkıda bulunuyor.

SAHA’nın işbirliği yaptığı kurumlar

De Appel
(2019–2020)
SAHA, Amsterdam’daki De Appel ile 2019’da başlattığı işbirliği kapsamında Curatorial Program’a Türkiye’den davet edilen küratörün katılımına destek veriyor. De Appel, insanları, nesneleri ve fikirleri bir araya getiren Amsterdam merkezli bir güncel sanat enstitüsüdür. Deneysel, açık görüşlü ve kapsayıcı bir odak noktasıyla De Appel'in programları, entelektüel ve duygusal açıdan meraklı, uzman olmayan sanat meraklılarına ve ayrıca deneyimli sanat uzmanlarına hizmet eder.

2019 – 2020: Naz Kocadere

Rijksakademie
(2014-2015; 2017-2018; 2019-2020)
SAHA Derneği, Amsterdam’da Rijksakademie ile sürdürdüğü işbirliği kapsamda Türkiye’den bir sanatçının Rijksakademie’de yapacağı çalışmaları bir sene boyunca, sanatçının kurumdan devam daveti alması durumunda ise iki sene boyunca destekliyor. 1870 yılında kurulan köklü bir sanat kurumu olan Rijksakademie’nin misafir sanatçı programı her yıl 50’den fazla sanatçıyı ağırlıyor. Rijksakademie, bu program kapsamında sanatçıları ağırladığı stüdyolar için çeşitli kurumlarla işbirliği yapıyor.

2014 – 2015: Aykan Safoğlu ve Belit Sağ

2017 – 2018: Kubilay Mert Ural

2019 – 2020: Özgür Atlagan

Ashkal Alwan
(2015–2019)
SAHA Derneği, Beyrut’ta Ashkal Alwan ile sürdürdüğü işbirliği kapsamda Türkiye’den bir sanatçının Homeworks Space Program isimli misafir sanatçı programında yapacağı çalışmaları destekliyor. Lübnan Plastik Sanatlar Derneği Ashkal Alwan, kâr amacı gütmeyen bir organizasyondur. Kurum, 1993’ten bu yana, farklı disiplinler ve medya üzerinden yaratıcı ve entelektüel çabanın üretimi, kolaylaştırılması ve dolaşımına yönelik çalışmalara odaklanır.


2015—2016: Barış Doğrusöz ve Merve Ertufan

2016—2017: Eda Gecikmez

2017—2018: Gökcan Demirkazık

2018—2019: Cansu Çakar ve Kıymet Daştan

2019—2020: Nihat Karataşlı

Delfina Foundation
(2013–2019)

SAHA Derneği, Londra’da Delfina Foundation ile 2013 yılında başlattığı işbirliği kapsamında Türkiye’den araştırmacı, sanatçı ve küratörlerin Delfina Foundation’da yapacağı çalışmaları destekliyor. Delfina Foundation, misafir programları, işbirlikleri ve halka açık programları vasıtasıyla sanatsal ve kültürel diyaloglar oluşturmayı hedefleyen bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir kurumdur.

2013: Merve Ünsal, küratör

2015: Onur Gökmen, sanatçı

2016: Didem Pekün ve Serkan Taycan, sanatçı

2017: Özge Ersoy, küratör

2018: Murat Adash, sanatçı

2019: Burak Arıkan

2020: Sena Başöz

ICI – Independent Curators International
(2011–2019)

SAHA Derneği, Independent Curators International ile sürdürdüğü işbirliği kapsamında ICI’ın uluslararası eğitim programlarına Türkiye’den başvuran ve kabul edilen küratörlerin katılımını destekliyor.

2011: Adnan Yıldız
2012: Kevser Güler
2013: Özge Ersoy, Nazlı Gürlek ve Gürsoy Doğtaş
2014: Merve Ünsal ve Ece Pazarbaşı
2015: İlhan Ozan, İpek Ulusoy ve Selin Turam
2016: Aslı Seven
2017: Naz Cuguoğlu ve Serdar Ekrem
2018: Ulya Soley
2019: Alper Turan

The International Studio & Curatorial Program
(2013–2019)
SAHA Derneği, New York’ta bulunan ISCP ile 2013 yılından beri sürdürdüğü işbirliği kapsamında, her sene Türkiye’den misafir sanatçı programına davet edilen bir sanatçının program ve yaşam masraflarını destekliyor. ISCP, farklı coğrafyalardan sanatçılara ve küratörlere yönelik misafir programı odaklı ve kâr amacı gütmeyen bir çağdaş sanat kurumu. 30’un üstünde sanatçı ve küratörün bulunduğu program katılımcılara yer, zaman ve yeni proje geliştirme desteğinde bulunuyor.

2013: Güneş Terkol

2014: Emre Hüner ve Burak Delier

2016: Belit Sağ

2017: Cem Dinlenmiş

2018: İnci Furni

2019: Volkan Kızıltunç


Pioneerworks
(2018)

İşbirliği kapsamında SAHA Derneği, Pioneer Works’e davet edilen Gözde İlkin’in (29 Mart- 1 Ağustos) misafir sanatçı program katılımını destekledi. Disiplinlerarası deney, eğitim ve üretime adanan kâr amacı gütmeyen bir kültür merkezi olan Pioneer Works, çok çeşitli eğitim programları, performanslar, misafir sanatçı programları ve sergiler aracılığıyla disiplin sınırlarını aşarak, alternatif düşünce biçimlerinin etkinleştirildiği ve desteklendiği bir toplumu geliştirmeyi hedefler.


FLORA ars+natura
(2017-2018)
SAHA, Bogota'da FLORA ars + natura ile başlattığı işbirliği kapsamında Erkan Öznur’un, 5 Şubat - 13 Aralık 2018 tarihleri arasında ‘Escuela Flora’ başlıklı programa katılımını destekledi. Sanat ve doğa arasındaki ilişkiye vurgu yapan Arte Flora, Bogota'daki yerel sanat dünyasının referans noktası olmayı hedefleyen ve çağdaş programlar için konut, eğitim programları, proje ve pedagojik faaliyetler gerçekleştiren bir güncel sanat alanıdır.


DEPO
(2016–2018)
İstanbul'da yer alan bir kültür sanat merkezi ve tartışma platformu olan DEPO, Türkiye ve bölgeyi ilgilendiren sosyal ve politik meseleler üzerine sergilere ev sahipliği yapar. SAHA ile DEPO'nun misyonları doğrultusunda yapılan işbirliği ile Türkiye’de bağımsız olarak üretimlerini sürdüren sanatçıların kişisel sergilerinin düzenlenmesi ve bu alandaki üretimlerin arttırılarak görünür kılınması destekleniyor.

Corridor Project Space
(2018)

SAHA, Corridor Project Space ile "Teotwaki" ana başlığı altında düzenlenen sergi üçlemesi kapsamında bir işbirliği başlattı. Türkiye'den genç sanatçılara yer veren projeler geliştiren bir mekân olan Corridor Project Space, Amsterdam merkezli kâr amacı gütmeyen, hem kamusal hem de özel alan olan bir girişimdir. 2010’dan bu yana aynı zamanda De Kikjdoos Public Space olarak da bilinirken, her türlü sanatsal araştırmaları ve kültürel üretimi kapsayan ve işbirliklerini biraraya getiren bir kültür kabini olarak işlev görüyor.

Apartman Projesi Berlin
(2014–2017)
SAHA, Apartman Projesi Berlin ile yaptığı yaptığı işbirliği kapsamında Apartman Projesi’nin Türkiye’den sanatçı ve küratörlerle yaptığı projelere destek verdi. Apartman Projesi, uluslararası sanatçılara solo çalışmaların yanı sıra kolektif projelerle disiplinler arası işbirliği imkânı sunar. Yol deneyimi ve araştırmaya dayalı mobil workshoplara, performatif ve deneysel çalışma modellerine alan açan bir proje mekânıdır. Farklı komünal yaşam ve kolektif üretim modelleri öneren Apartman Projesi, 1 Eylül 2012’den itibaren projelerini Berlin’de sürdürüyor.

Witte de With
Center for Contemporary Art
(2012–2017)

Rotterdam merkezli halka açık bir sanat enstitüsü olan Witte de With’in 2012 yılı itibariyle direktörlüğüne getirilen Defne Ayas, Türkiye’den sanatçıların Avrupa’daki görünürlüğünü artırmak amacıyla bir program başlattı. Bu program için SAHA’yla Witte de With arasında işbirliği yapılmasına karar verildi. SAHA–Witte de With işbirliği, bu programın toplam bütçesinin önümüzdeki üç sene boyunca SAHA tarafından karşılanmasını ve bu yolla her iki kurumun misyonlarını gerçekleştirmelerine katkıda bulunulmasını öngörüyor.


Spring Workshop
(2016)
SAHA, Hong Kong’ta bulunan Spring Workshop ile yaptığı işbirliği çerçevesinde, kuruma davet edilen küratör Özge Ersoy’un, Haziran–Temmuz 2016 tarihleri arasında misafir araştırmacı programına katılımı için destek verdi. Spring Workshop, sanatla ilişki kuran kişileri biraraya getiren kültürel bir merkez olma misyonunu taşıyor. Disiplinlerarası ve uluslararası sanatçı ve küratör misafir programlarının yanı sıra sergiler, müzik, film ve konuşma programları da organize ediyor. Hong Kong’un zengin kültürel manzarasıyla, ülkelerarası diyalog kuran ve işbirlikleri geliştiren bir platform görevi görüyor.

Künstlerhaus Stuttgart
(2012–2014)

Künstlerhaus Stuttgart’ın 2011 yılı itibariyle direktörlüğüne Adnan Yıldız getirildi. Yıldız'ın başlattığı sanatsal araştırma programı için SAHA’yla Künstlerhaus Stuttgart arasında üç senelik bir işbirliği yapılmasına karar verildi. SAHA–Künstlerhaus Stuttgart işbirliği, bu programın toplam bütçesinin önümüzdeki üç sene boyunca SAHA tarafından karşılanmasını ve bu yolla her iki kurumun misyonlarını gerçekleştirmelerine katkıda bulunulmasını öngörüyor.

WIELS
(2013)
SAHA, Brüksel’de bulunan WIELS ile işbirliği başlattı. Belçika’da bulunan WIELS’in yaptığı başvuru duyurusu ile, bu sene Türkiye’den sanatçı Elif Erkan SAHA’nın desteğiyle misafir sanatçı programında ağırlanıyor. Kar amacı gütmeyen bir kurum olan WIELS, güncel sanata odaklanan ve araştırmaya açık bir deney alanı. Özellikle gelişmekte olan sanatçılara odaklanıyor ve misafir sanatçı programı yapısında küratörler ve araştırmacıları biraraya getirerek iletişim ağı oluşturulmasına katkıda bulunuyor.