Başvuru Kılavuzu

EN TR Ara

Bu program aracılığıyla SAHA, Türkiye’den sanatçı, küratör ve sanat eleştirmenlerinin eğitimlerini destekliyor.

SAHA’ya ulaşan başvurular, ekibin inceleme ve değerlendirme sürecini takiben, Yönetim Kurulu’nun onayına sunuluyor. Gerekli hallerde, Danışma Kurulu’nun görüşüne başvuruluyor.

Kimler başvurabilir?

Eğitim kurumları, bünyelerindeki belirli bir programa kabul edilmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kişilerin eğitim programına katılım ücretleri için başvuru yapabilir.

Lisans, yüksek lisans ve doktora programları destek kapsamında değildir.

SAHA’ya yapılacak başvuru, aşağıdaki belgeleri içermelidir:

- Eğitim kurumuna ve başvuruda bulunulan programa dair bilgi içeren başvuru mektubu.

- Eğitim programı katılım ücretini içeren bütçe.

Başvurular posta veya e-posta yoluyla yapılabilir. Lütfen bu iki yoldan birini seçerek tek bir kopya göndermeye dikkat ediniz.

E-postayla yapılacak başvurularda tüm malzemelerin Word, Excel veya PDF belgesi olarak yavuz.parlar@saha.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Postayla yapılacak başvurular için adres:

Yavuz Parlar
Proje Koordinatörü
SAHA Derneği
Şah Kulu Mahallesi Şah Kapısı Sokak No: 10
Galata 34420 İstanbul, Türkiye