Başvuru Kılavuzu

EN TR Ara

SAHA, çeşitli uluslararası kurumlarla kısa veya uzun vadeli işbirlikleri yaparak, Türkiye çağdaş sanatının desteklenmesi için uluslararası ağları geliştirmeye katkıda bulunuyor.

SAHA’nın işbirliği yaptığı kurumlar

APB


Apartman Projesi Berlin
(2014–2017)
SAHA, Apartman Projesi Berlin ile bir işbirliği başlattı. Bu kapsamda Apartman Projesi’nin 2014 yılında Türkiye’den sanatçı ve küratörlerle yapacağı projeler destekleniyor. Apartman Projesi, uluslararası sanatçılara solo çalışmaların yanı sıra kolektif projelerle disiplinler arası işbirliği imkânı sunar. Yol deneyimi ve araştırmaya dayalı mobil workshoplara, performatif ve deneysel çalışma modellerine alan açan bir proje mekânıdır. Farklı komünal yaşam ve kolektif üretim modelleri öneren Apartman Projesi, 1 Eylül 2012’den itibaren projelerini Berlin’de sürdürüyor.

Ashkal Alwan
(2015–2018)
SAHA, Ashkal Alwan ile işbirliği başlattı. Ashkal Alwan’ın 2015’te yaptığı başvuru duyurusu ile, Türkiye’den sanatçı Barış Doğrusöz ve Merve Ertufan SAHA’nın desteğiyle misafir sanatçı programında ağırlanıyor. Lübnan Plastik Sanatlar Derneği Ashkal Alwan, Beyrut merkezli kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Kurum 1993’ten bu yana, farklı disiplinler ve medya üzerinden yaratıcı ve entellektüel çabanın üretimi, kolaylaştırılması ve dolaşımına kendini adamıştır.

APB

Corridor Project Space
(2018)

SAHA Derneği, Corridor Project Space ile "Teotwaki" ana başlığı altında düzenlenecek sergi üçlemesi kapsamında bir işbirliği başlattı. Türkiye'den genç sanatçılara yer veren projeler geliştiren bir mekân olan Corridor Project Space, Amsterdam merkezli kâr amacı gütmeyen, hem kamusal hem de özel alan olan bir girişimdir. 2010’dan bu yana aynı zamanda De Kikjdoos Public Space olarak da bilinirken, her türlü sanatsal araştırmaları ve kültürel üretimi kapsayan ve işbirliklerini biraraya getiren bir kültür kabini olarak işlev görüyor.Delfina Foundation
(2013–2018)

SAHA Derneği, Londra’daki Delfina Foundation ile bir işbirliği başlattı. Bu kapsamda Türkiye’den araştırmacı, sanatçı ve küratörlerin Delfina Foundation’da yapacağı çalışmalar 2013 Eylül ayından itibaren desteklenecek. The Delfina Foundation (DF) bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir kurumdur. Misafir programları, işbirlikleri ve halka açık programları vasıtasıyla kültürel alışverişi sağlamaya kendini adamıştır.

DEPO

DEPO
(2016–2018)
İstanbul'da yer alan bir kültür sanat merkezi ve tartışma platformu olan Depo, Türkiye ve bölgeyi ilgilendiren sosyal ve politik meseleler üzerine sergilere ev sahipliği yapar. SAHA ile DEPO'nun misyonları doğrultusunda yapılan işbirliği ile Türkiye’de bağımsız olarak üretimlerini sürdüren sanatçıların kişisel sergilerinin düzenlenmesi ve bu alandaki üretimlerin arttırılarak görünür kılınması destekleniyor. Depo ile yapılan işbirliğiyle 2016–2017 döneminde solo sergiler gerçekleştiren sanatçı Fahrettin Örenli, Ali Cabbar, Berat Işık, Fatma Çiftçi ve Pınar Öğrenci'nin eser üretimlerine destek verildi.

APB

FLORA ars+natura
(2017-2018)
SAHA, Bogota’daki FLORA ars+natura ile bir işbirliği başlattı. 5 Şubat–13 Aralık 2018 tarihleri arasında Arte Flora’nın Casa Flora kampüsünde gerçekleşecek olan “Escuela Flora” adlı misafir sanatçı programında, SAHA’nın desteğiyle Türkiye’den Erkan Öznur ağırlanıyor. Sanat ve doğa arasındaki ilişkiyi incelemek ve irdelemek üzerine odaklanan bir çağdaş sanat mekânı olan Arte Flora, gerçekleştirdiği misafir sanatçı ve eğitim programları, komisyon projeleri ve pedagojik etkinlikler ile Bogota’da bir referans merkezi olmayı hedefliyor.

ICI – Independent Curators International
(2011–2018)

SAHA Derneği ile Independent Curators International arasındaki işbirliği sayesinde 2011’den itibaren 3 yıl boyunca ICI’ın uluslararası eğitim programlarına Türkiye’den başvuran ve kabul edilen küratörlerin katılımı SAHA tarafından destekleniyor. Bu işbirliği, ayrıca ICI çatısı altında “SAHA Research Award” (SAHA Araştırma Ödülü) başlığıyla yeni bir program oluşturulmasını da sağladı. ICI’ın eğitim programına katılan küratörler, araştırmalarını sürdürmek için bu ödüle başvurabiliyorlar.


The International Studio & Curatorial Program
(2013–2018)
SAHA Derneği, New York’ta bulunan ISCP ile işbirliği başlattı. Brooklyn, New York’ta bulunan ISCP’nin yaptığı başvuru duyurusu ile, her sene Türkiye’den bir sanatçı SAHA’nın desteğiyle misafir sanatçı programında ağırlanacak. ISCP, farklı coğrafyalardan sanatçılara ve küratörlere yönelik misafir programı odaklı ve kar amacı gütmeyen bir çağdaş sanat kurumu. Her zaman 30’un üstünde sanatçı ve küratörün bulunduğu program katılımcılara yer, zaman ve yeni proje geliştirme desteğinde bulunuyor.

Künstlerhaus Stuttgart
(2012–2014)

Künstlerhaus Stuttgart’ın 2011 yılı itibariyle direktörlüğüne Adnan Yıldız getirildi. Yıldız'ın başlattığı sanatsal araştırma programı için SAHA’yla Künstlerhaus Stuttgart arasında üç senelik bir işbirliği yapılmasına karar verildi. SAHA–Künstlerhaus Stuttgart işbirliği, bu programın toplam bütçesinin önümüzdeki üç sene boyunca SAHA tarafından karşılanmasını ve bu yolla her iki kurumun misyonlarını gerçekleştirmelerine katkıda bulunulmasını öngörüyor.

Rijksakademie
(2014–2015 / 2017–2018)
SAHA Derneği, Amsterdam’daki Rijksakademie ile bir işbirliği başlattı. Bu kapsamda Türkiye’den bir sanatçının Rijksakademie’deki SAHA Stüdyosu'nda yapacağı çalışmalar iki sene boyunca desteklenecek.1870 yılında kurulan köklü bir sanat kurumu olan Rijksakademie’nin misafir sanatçı programı her yıl 50’den fazla sanatçıyı ağırlıyor. Rijksakademie, bu program kapsamında sanatçıları ağırladığı stüdyolar için çeşitli kurumlarla işbirliği yapıyor.

Spring Workshop
(2016)
SAHA, Hong Kong’ta bulunan Spring Workshop ile yaptığı işbirliği çerçevesinde, kuruma davet edilen küratör Özge Ersoy’un, Haziran–Temmuz 2016 tarihleri arasında misafir araştırmacı programına katılımı için destek verdi. Spring Workshop, sanatla ilişki kuran kişileri biraraya getiren kültürel bir merkez olma misyonunu taşıyor. Disiplinlerarası ve uluslararası sanatçı ve küratör misafir programlarının yanı sıra sergiler, müzik, film ve konuşma programları da organize ediyor. Hong Kong’un zengin kültürel manzarasıyla, ülkelerarası diyalog kuran ve işbirlikleri geliştiren bir platform görevi görüyor.

WIELS
(2013)
SAHA, Brüksel’de bulunan WIELS ile işbirliği başlattı. Belçika’da bulunan WIELS’in yaptığı başvuru duyurusu ile, bu sene Türkiye’den sanatçı Elif Erkan SAHA’nın desteğiyle misafir sanatçı programında ağırlanıyor. Kar amacı gütmeyen bir kurum olan WIELS, güncel sanata odaklanan ve araştırmaya açık bir deney alanı. Özellikle gelişmekte olan sanatçılara odaklanıyor ve misafir sanatçı programı yapısında küratörler ve araştırmacıları biraraya getirerek iletişim ağı oluşturulmasına katkıda bulunuyor.

Witte de With
Center for Contemporary Art
(2012–2017)

Rotterdam merkezli halka açık bir sanat enstitüsü olan Witte de With’in 2012 yılı itibariyle direktörlüğüne getirilen Defne Ayas, Türkiye’den sanatçıların Avrupa’daki görünürlüğünü artırmak amacıyla bir program başlattı. Bu program için SAHA’yla Witte de With arasında işbirliği yapılmasına karar verildi. SAHA–Witte de With işbirliği, bu programın toplam bütçesinin önümüzdeki üç sene boyunca SAHA tarafından karşılanmasını ve bu yolla her iki kurumun misyonlarını gerçekleştirmelerine katkıda bulunulmasını öngörüyor.