Başvuru Kılavuzu

EN TR Ara

SAHA, küratörlerin Türkiye’deki çağdaş sanat üretimine dair araştırmalarını derinleştirebilmelerini sağlamak amacıyla bir küratöryel araştırma programı başlattı.

Program kapsamında küratörlere kısa süreli konaklama imkânı sunuluyor ve araştırma sürecine destek veriliyor.

SAHA’ya ulaşan başvurular, ekibin inceleme ve değerlendirme sürecini takiben, Yönetim Kurulu’nun onayına sunuluyor. Gerekli hallerde, Danışma Kurulu’nun görüşüne başvuruluyor.

 

SAHA Derneği, küratörlere aşağıdaki imkânları sunuyor:

- Bir hafta süreyle SAHA'nın Galata'daki dairelerinde konaklama

- Ofis kullanımı

- Araştırma sürecinde bilgi ve bağlantı desteği.

 

SAHA, programa katılan küratörlerin araştırma süresi zarfında bir atölye çalışması düzenlemelerini ve araştırma sonunda bir geribildirim raporu hazırlamalarını bekliyor.

Kimler başvurabilir?

Kurumlar, belirli bir sergi için atanmış küratörlerin Türkiye’de sürdürecekleri araştırma için başvuru yapabilir.

SAHA’ya yapılacak başvuru, aşağıdaki belgeleri içermelidir:

- Araştırma yapacak küratörün hazırlayacağı sergiyle ilgili ayrıntılı bilgi; kurumun SAHA’ya yaptığı ilk başvuru olması durumunda, organizasyonun misyonu ve amacına dair kısa bilgi.

- Küratörün ilgi ve araştırma alanlarını özetleyen bir mektup

Başvurular posta veya e-posta yoluyla yapılabilir. Lütfen bu iki yoldan birini seçerek tek bir kopya göndermeye dikkat ediniz.

E-postayla yapılacak başvurularda tüm malzemelerin Word, Excel veya PDF belgesi olarak yavuz.parlar@saha.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Postayla yapılacak başvurular için adres:

Yavuz Parlar
Proje Koordinatörü
SAHA Derneği
Şah Kulu Mahallesi Şah Kapısı Sokak No: 10
Galata 34420 İstanbul, Türkiye