Başvuru Kılavuzu

EN TR Ara

Bu program kapsamında SAHA Derneği, sanat sergilerine Türkiye’den davet edilen projelerin üretim bütçelerini destekliyor.

SAHA’ya ulaşan başvurular, ekibin inceleme ve değerlendirme sürecini takiben, Yönetim Kurulu’nun onayına sunuluyor. Gerekli hallerde, Danışma Kurulu’nun görüşüne başvuruluyor.

Kimler başvurabilir?

Uluslararası alanda faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen sanat kurumu ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sanatçıların belirli bir sergiye davet veya kabul edilmiş projelerinin üretim bütçeleri için başvuru yapılabilir.

SAHA’ya yapılacak başvuru, aşağıdaki belgeleri içermelidir:

- Fon başvurusunda bulunulan projeye dair bilgi içeren başvuru mektubu; kurumun SAHA’ya yaptığı ilk başvuru olması durumunda, organizasyonun misyonu ve amacına dair kısa bilgi.

- Proje bütçesi

Başvurular posta veya e-posta yoluyla yapılabilir. Lütfen bu iki yoldan birini seçerek tek bir kopya göndermeye dikkat ediniz.

E-postayla yapılacak başvurularda tüm malzemelerin Word, Excel veya PDF belgesi olarak yavuz.parlar@saha.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Postayla yapılacak başvurular için adres:

Yavuz Parlar
Proje Koordinatörü
SAHA Derneği
Şah Kulu Mahallesi Şah Kapısı Sokak No: 10
Galata 34420 İstanbul, Türkiye