Hibe Verilen Projeler

EN TR Ara

13. İstanbul Bienali

© Servet Dilber

13. İstanbul Bienali Hakkında

Bu sergi sanatın, “kamusallık” kavramını yeniden düşünme imkânını yaratacak yeni öznelliklerin inşasına ortam sağlayıp sağlayamayacağı sorusunu araştırmayı amaçlıyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 13. İstanbul Bienali, 14 Eylül–20 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

13. İstanbul Bienali’nin odak noktası, siyasi bir forum olarak kamusal alan fikri. Tanımı ve içeriği üzerine çok tartışılan bu kavram, güncel demokrasi biçimlerini sorgulayan, günümüzün mekansal-ekonomik politikalarını tartışmaya açan, standardize edilmiş verili birer konum ve dil olarak uygarlık ve barbarlık kavramlarını sorunsallaştıran ve en önemlisi, kamu olarak tanımlananı yapan ve bozan bir aracı olarak güncel sanatın rolünü açımlayan fikirler üretme ve pratikler geliştirme amacını taşıyan bir matris işlevi görüyor.

İstanbul Bienali’nin başlığı “Anne, ben barbar mıyım?” şair Lale Müldür’ün aynı başlıklı kitabından bir alıntı. Güncel bağlamda barbar olmak ne anlama gelir? Ne de olsa “barbar”, uygar olanın sınırlarını daha da keskinleştirerek toplumdaki “mutlak öteki”yi yansıtmakta, kimlik politikalarının ve çokkültürlülük söylemlerinin sınırlarında gezinmektedir. Peki bugün barbarlığı bir kavram olarak tekrar gündeme getirmek neyi ortaya çıkarıyor? Bu, elimizdeki mevcut formüllerin ötesine geçme isteği, bilinmeyene açılma dürtüsünden mi kaynaklanıyor? Belki de radikal bir değişim ve/veya yok etme) potansiyeli taşıyan bir kırılganlık haline, ve dolayısıyla, yeni pozisyonlar alma / yaratma sorumluluğuna göndermede bulunuyor. Bienal sergisi, sanatçıların özgün müdahaleleriyle, bu ve benzeri aciliyet taşıyan meselelerin ortaya konmasını amaçlıyor. Bu sergi sanatın, “kamusallık” kavramını yeniden düşünme imkânını yaratacak yeni öznelliklerin inşasına ortam sağlayıp sağlayamayacağı sorusunu araştırmayı amaçlıyor.

Fulya Erdemci Hakkında

1994-2000 yılları arasında İstanbul Bienali’nin direktörlüğünü yürüten ve çalışmalarını İstanbul ve Amsterdam’da sürdüren küratör ve yazar Fulya Erdemci, geçen yıl Venedik Bienali 54. Uluslararası Sanat Sergisi’nde 2011 Türkiye Pavyonu’nun küratörlüğünü yapmıştı. Fulya Erdemci 2008 yılından Eylül 2012'ye kadar Amsterdam’daki SKOR Sanat ve Kamusal Alan Vakfı’nın direktörlüğünü sürdürdü. Fulya Erdemci’nin SKOR’daki projeleri arasında 2010 yılında Rotterdam’da bulunan Witte de With işbirliğinde gerçekleştirdiği dört cephe projesinden “Ahlak Duvarı: Seninle Ben Arasında”, uluslararası araştırma, sempozyum ve yayın serisi “Aktörler, Aracılar ve Katılımcılar”ın ilk edisyonu olan ve küratörlüğünü Markus Miessen ve Andrea Philips ile birlikte yürüttüğü “Sivilliğin Kültürel Organizasyonu Üzerine Spekülasyonlar” (2010) ile serinin ikinci edisyonu olan ve Andrea Philips ile birlikte 2011 yılında Amsterdam’da gerçekleştirdiği “Sosyal Barınma-Sosyali Barındırma” yer alıyor. Fulya Erdemci, 2003-2004 yıllarında İstanbul’da Proje 4L’nin direktörlüğünü yaptı ve 2004-2005 yıllarında İstanbul Modern’de süreli sergi küratörü olarak çalıştı. Erdemci, 2002 yılında 25. São Paulo Bienali “Metropoliten İkonografileri: Kentler”in ‘İstanbul’ bölümünün küratörlüğünü üstlendi ve 2007 yılında 2. Moskova Çağdaş Sanat Bienali “Jeopolitik, Pazar ve Amnezi Üzerine Dipnotlar”ın küratör ekibinde yer aldı. Fulya Erdemci, 2002 yılında Türkiye’de yayalar için kamusal alanda gerçekleştirilen ilk sergi olan “İstanbul Yaya Sergileri”ni başlattı ve 2005 yılında serginin ikincisini Emre Baykal’ın eş küratörlüğü ile gerçekleştirdi. 

İstanbul Bienali Hakkında

İlk İstanbul Bienali, Çağdaş Sanat Sergileri adı altında, İKSV tarafından 1987 yılında düzenlendi. 1987 ve 1989 yıllarında Beral Madra’nın genel koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ilk iki bienalden sonra İKSV tek küratörlü sisteme geçme kararı aldı ve 1992’deki 3. İstanbul Bienali’ni Vasıf Kortun yönetti. 1995'te René Block, 1997'de Rosa Martínez, 1999'da Paolo Colombo, 2001'de Yuko Hasegawa, 2003'te Dan Cameron, 2005'te Charles Esche ve Vasıf Kortun, 2007'de Hou Hanru, 2009'da çalışmalarını Zagreb'de sürdüren What, How & for Whom / WHW (Ne, Nasıl ve Kimin İçin) küratör kolektifi, 2011 yılında ise Adriano Pedrosa ve Jens Hoffmann küratörlüğünde düzenlenen İstanbul Bienali’nin 13. edisyonunun küratörlüğünü Fulya Erdemci üstlenecek.

Venedik, Sao Paulo ve Sydney bienalleri ile birlikte günümüzün en prestijli bienallerinden biri olarak kabul edilen İstanbul Bienali’nde ulusal temsil modeli yerine, sanatçıların yapıtları aracılığıyla birbirleri ve izleyici ile diyaloğunu sağlayan bir sergi modeli sunularak, farklı kültürlerden sanatçı ve sanat izleyicileri arasında iletişim kurmanın yanı sıra şehrin değişen dünyadaki konumunun tekrardan değerlendirilmesi amaçlanıyor.

İstanbul Bienali ile ilgili daha fazla bilgi için: http://13b.iksv.org/tr/