Hibe Verilen Projeler

EN TR Ara

4. Mardin Bienali

Sözden Öte

4. Uluslararası Mardin Bienali “Sözden Öte” başlığıyla 4 Mayıs–4 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleşiyor. SAHA, bienale Türkiye’den davet edilen sanatçıların eser üretimlerine destek verdi.

Fırat Arapoğlu, Nazlı Gürlek ve Derya Yücel’in küratörlüğünde düzenlenen 4. Mardin Bienali, "Sözden Öte" teması altında “Sonsuz Bakış”, “Beden Dili”, “Sınırlar ve Eşikler” alt-başlıkları ile gerçekleştiriliyor. Tarihsel anlatılar ve kültürel/sanatsal sistemlerin temelinde yer alan görme eylemi ve bakış olgusu, insanın görüşünün sınırlı olsa da, sınırlara sahip olmaması çelişkisinden yola çıkıyor. Eksik olan, bakışla nasıl bütünlenebilir ve farklı bakışlar bize ne gibi yeni perspektifler kazandırabilir soruları küratörlerin çıkış noktalarını oluşturuyor. Öte yandan bedenle ve bedensel ifadeyle iletişime geçmek yaratıcılığın iyileştirici ve birleştirici gücünün akabileceği yeni kanallar açabilir inancını taşıyor. Siyasi, kültürel, bilimsel ve toplumsal dinamiklerin ötesinde, bedenin herkes için “bir” olan gerçekliğini odağa almak amacıyla, “söz”, gözden bedene geçiyor. Mekân, tüm bu düşünce olanaklarının yeri ve nitekim, uzunca bir süredir her türlü bireysel ve toplumsal pratikleri şekillendiren fiziksel ve zihinsel mekanların, sınırların ve eşiklerin ardında olanla yüzleşiliyor ve bu yüzleşme hala devam ediyor.

“Sözden Öte”, bakışların, bedenlerin ve mekânların diliyle yaratılan çeşitli ifade biçimlerine yer veriyor. Sanatçılar bunları görünür kılıyor ve bunlara dair farkındalık yaratıyor; izleyiciler, ifadelerin sanata dönüştüğü, sözün ötesindeki yer’de buluşmaya davetliler.

Sanatçılar

Albena Baeva, Ali Emir Tapan, Ana Mendieta, Aslı Bostancı, Aydın Teker, Bilge Alkor, CANAN, Cengiz Tekin, Ceren Oran&Burcu Yılmaz, Chaw Ei Thein, Chris Burden, Çağrı Saray, Didem Erbaş, Eda Aslan, Emre Zeytinoğlu, Fırat Bingöl, Gizem Aksu, Guy Ben-Ner, Hasan Pehlevan, Huo Rf, İhsan Oturmak, İnsel İnal, İpek Duben, Janis Rafa, John Gerrard, Julian Stallabrass, Ken Friedman, Lewis Hine, Leyla Postalcıoğlu, Iliko Zautashvili, Magali Duzant, Mahmut Celayir, Maria Papadimitrou, MERKEZKAÇ, Metin Çelik, Mustafa Avcı, Mürsel Argunağa, Nasan Tur, Özlem Altın, Parastou Forouhar, PELESİYER, Ramize Erer, Romina Meriç, Sara Kostic, Senem Gökçe Oğultekin, Serkan Taycan, Seyhun Topuz, Simon Faithfull, Taner Ceylan, Youssef Nabil.

Mardin Bienali Hakkında

Mardin Bienali, güncel sanatı Türkiye’nin batısından doğusuna taşımak, sanat yoluyla Mardin coğrafyasını sanatçılar, akademisyenler, öğrenciler ve farklı kültür topluluklarıyla hareketlendirmek, yeni paylaşım ortamları yaratmak, sanatta alışılagelmiş ‘merkez’ fikrinin tanımına yeni boyutlar getirmek ve Mardin’i saygın sergiler dizisiyle merkezi bir konuma oturtmayı amaçlar.

1. Mardin Bienali, Mardin’i modern sanatın merkezi haline dönüştürebilmek düşüncesiyle 4 Haziran–5 Temmuz 2010 tarihleri arasında Döne Otyam küratörlüğünde düzenlendi. Bienal Mardin’in benzersiz tarihsel mimarisi ve Mardin halkının gündelik hayatıyla kaynaşan mekânlarında gerçekleşti.Tarihsel, kültürel ve coğrafi zenginliklerle dolu olan Mardin kenti, güncel sanatçılar için ilk kez bu kadar farklı ve yoğun bir deneyim alanı oldu. Mardin Bienali’nin ikincisi yine  GAP İdaresi, Mardin Valiliği, Başbakanlık Tanıtma Fonu işbirliğiyle ve özel sektörün katkılarıyla 21 Eylül–21 Ekim 2012 tarihleri arasında Paolo Colombo ve Lora Sarıaslan küratörlüğünde düzenlendi. Üçüncüsü Mardin Sinema Derneği tarafından ve özel sektörün desteğiyle 15 Mayıs–15 Haziran 2015 tarihleri arasında gerçekleştirildi.