Hibe Verilen Projeler

EN TR Ara

4. Uluslararası Çanakkale Bienali

4. Uluslararası Çanakkale Bienali  “Savaşın Sonunu Yalnızca Ölüler Görür” başlığıyla 27 Eylül–2 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleşiyor. SAHA, bienale Türkiye’den davet edilen sanatçıların iş üretimlerine destek verdi.

4. Uluslararası Çanakkale Bienali’nin teması, 1. Dünya Savaşı’nın günümüze değin sürmekte olan siyasal, toplumsal, kültürel olay ve etkileri, sanat ve kültür üretimleri aracılığıyla irdelemeyi ve yorumlamayı amaçlarken, bunu kentin tarihsel, kültürel ve doğal özelliklerine de bağlamayı önermektedir. Bienal çerçevesinde Yeni sınırlar ve göç hareketleri, Osmanlı ve Rus coğrafyasındaki kültürlerin birbirinden kopuşu ve bu kültürlerin yeni süreçle dönüşümleri, Yeni ekonomik sistemlerin ve modernizmlerin ortaya çıkışı, Avrupa’nın ve Sovyetlerin kültür kolonizasyonu, Bu savaşla başlayan sürecin doğurduğu iki kutuplu dünyadan, küresel dünyaya geçişteki kopuşlar ve oluşumlar sorgulanıyor.

4. Uluslararası Çanakkale Bienali, önceki yıllarda olduğu gibi, Eski Ermeni Kilisesi, Korfmann Kütüphanesi, Er Hamamı (Seramik Müzesi), Çimenlik Kalesi, Arkeoloji Müzesi, Yahudi (Palamut) Depoları gibi kentin tarihi ve anlamlı mekanlarının yanı sıra, çarşı caddesi, Kordon ve İskele bölgesi, Halk Bahçesi gibi kamusal alanlarına da yayılıyor.

Bienal bültenini okumak için tıklayınız.

Sanatçılar

Gülçin Aksoy (İstanbul), Maja Bajevic (Paris–Saraybosna), Nigol Bezjian (Beyrut), Bashir Borlakov (İstanbul), Songül Boyraz (Viyana), Harold De Bree (Lahey), Klaus wom Bruch (Berlin–Münih), Ergin Çavuşoğlu (Londra–İstanbul), Ersan Deveci (İzmir), Nezaket Ekici (Berlin–İstanbul), Reha Erdem (İstanbul), Ayşe Erkmen (Berlin–İstanbul), Aladdin Garunov (Moskova), Douglas Gordon (Londra), Murat Gök (Diyarbakır), T. Melih Görgün (İstanbul), Güven İncirlioğlu (İzmir), IRWIN (Ljubljana), Khaled Jarrar (Ramallah), Grigor Khachatryan (Erivan), Anne Kodura (Berlin), Sıtkı Kösemen (İstanbul), Raziye Kubat (İstanbul), Radenko Milak (Belgrad), Jehane Noujaim (Boston), Pınar Öğrenci (İstanbul), Ahmet Öktem (İstanbul), Marilena Preda Sanc (Bükreş), Antonio Riello (Milan–Londra–Asiago), Anri Sala (Paris), Hans Schabus (Viyana), Tunca Subaşı (İstanbul), Erdal Sezer (Çanakkale), Panos Tsagaris (New York–Atina), Astrid Walsh (Dublin), Viron Vert (Berlin–İstanbul), Akram Zaatari (Beyrut).

Uluslararası Çanakkale Bienali Hakkında

Çanakkale Bienali İnisiyatifi (CABININ) Çanakkale merkezli, kâr amacı gütmeyen, farklı alan ve meslek gruplarından katılımcıların birlikteliğinden oluşmuş bir inisiyatiftir. Sanata, kültüre dair bir düşünce ve aktivite üretim platformu olarak,  başta Çanakkale Bienali olmak üzere, sosyal fayda ve sorumluluğa dayalı, ulusal ve uluslararası katılımlı etkinlikler düzenler ya da destekler. 1. Çanakkale Bienali’nden (2008) bu yana seçilen kavramsal çerçeveler; ülke, bölge ve dünyaya ilişkin sosyal sorunları gözeten, irdeleyen ve sanat üretimleri yoluyla eleştiren bir çizgiye oturtulmuştur.