Hibe Verilen Projeler

EN TR Ara

amber’15

Laboro Ergo Sum – Çalışıyorum Öyleyse Varım!

amber’15 bu sene iş ve emeği konu ediniyor. Dijitalleşme genel olarak emeği değersizleştirdi ve ucuzlattı mı? Emekle sermayenin ilişkisi nasıl değişti? Güvencesiz çalışma (prekarya) nasıl yaygınlaştı, ödenmemiş emek nasıl arttı? Çalışma ile emek arasındaki ilişki nasıl dönüştü? Beyaz yakalılardan gençlere dijital araçları kullanan kesimlerin kendi emekleriyle ilişkileri nasıl değişti? Robot ya da siborg emeğinden söz etmek mümkün mü? Giderek artan işsizlik ve yoksullaşmada, sınıflar arasında derinleşen uçurumda dijital teknolojilerin rolü ve etkisi ne? Dijital teknolojiler antogonizmaları keskinleştirdi mi? Marks’ın değer teorisinin yeniden gündeme gelişi emek ve sömürü için temelde bir şeyin değişmediğine mi işaret ediyor?

SAHA, amberPlatform tarafından düzenlenen “Laboro Ergo Sum – Çalışıyorum Öyleyse Varım!” sergisine davet edilen Ebru Kurbak, Bager Akbay, Serkan Demir, Rafet Arslan ve Onur Sönmez’in yeni eser üretimlerine destek verdi.

Küratör: Ekmel Ertan
Ebru Kurbak & Irene Posch “Hazırlanmış Mantık”, Bager Akbay “Deniz Yılmaz”, Serkan Demir “Alıntı I”, Ioana Păun  “Natalia, Işığı Aç”, Rafet Arslan “Sanat-Emek Piramidi – “, Onur Sönmez “Homage to Lottery & Mr. Adiguzel”, Ellie Harrison “Zaman Çizelgeleri”, Sam Meech “Punchcard Ekonomi”.

amberPlatform ve BIS Hakkında

Türkiye'nin ilk sanat ve teknoloji festivali amberFestival'in yürütücüsü olan amberPlatform 2007 yılından bu yana sanat ve teknoloji alanlarında artistik ve akademik çalışmalar yürütmekte ve yeni projeler üretmektedir.

amberPlatform'un ve “amber” projelerinin tümü Beden İşlemsel Sanatlar Derneği (BİS) tarafından yürütülür. BİS Beden-İşlemsel Sanatlar, beden ve işlem odaklı sanatsal ifade biçimlerini araştırmayı amaçlayan İstanbul merkezli bir oluşumdur. 2007 yılında, dans, performans, tasarım müzik, sosyal bilimler, mühendislik gibi çeşitli disiplinlerden gelen sanatçı ve araştırmacılar tarafından dernek olarak kurulmuştur. BİS kurucuları, yeni teknolojilerin dönüştürdüğü global dünyada, teknoloji ve sanat bağlamında yerel bir tartışma ve üretim alanı oluşturmak üzere bir araya gelmişlerdir.

BİS’in amacı beden-işlemsel sanatlar çevresinde araştırma, üretim ve eğitim odaklı kalıcı bir merkez oluşturmaktır. Aynı zamanda sanatçılar, araştırmacılar ve teknisyenlerden oluşan uluslararası bir ağ oluşturmayı ve benzer kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmayı öngörür. Böylelikle evrensel sanata kendi yerel ve bölgesel perspektifinden işbirliği ve paylaşım temelli bir çalışma anlayışıyla katılmayı hedefler. Yaygın sanatsal dolaşım kanallarına dahil olmayan sanatçı ve insiyatifleri de içeren işbirliği ve kültürel değişim projeleri ile beden-işlemsel sanatlar çerçevesinde yeni açılımları önemser.