Hibe Verilen Projeler

EN TR Ara

Aslı Çavuşoğlu, "Muthoscapes"

What People Do for Money: Some Joint Ventures

Zürih’teki iş alanlarına ve sanatla ilişkisine odaklanan Manifesta 11’in küratöryel içeriği Christian Jankowski tarafından geliştirildi. “What People Do for Money: Some Joint Ventures” başlığı altında uluslararası sanatçılar, değişik profesyonel geçmişlere sahip yerlilerle birlikte çalıştılar ve Ortak Girişim formatıyla 30 civarında yeni üretim gerçekleştirildi. Bu sanatsal projelerin her biri üç farklı şekilde ana bir mekânda, klasik bir sanat enstitüsünde ve Pavillion of Reflections’ta film gösterimi olarak sergileniyor. 

SAHA, 11 Haziran–18 Eylül 2016 tarihlerinde düzenlenen Manifesta –The European Biennial of Contemporary Art’a davet edilen Aslı Çavuşoğlu’nun "Muthoscapes" adlı yeni eser üretimine destek verdi.

Antik Yunanlılar için, muthos “efsane” (myth) dışında bir şeyi ifade ediyordu. Muthos, dünya ve insanoğlunun gerçek kökenini ortaya çıkaran bir hikâyeyi tanımlıyordu. Atlantis’e benzer hikâyesi olan Mu –bazıları tarafından Pasifik Okyanusu’nda uzun zaman önce varolduğu düşünülen kayıp bir kıta– 20. yüzyılın başından bu yana, ütopik düşleri, kayıp zeminleri ve ağıtsal cazibeyi temsil etti. Herhangi bir özlemle hayal edilen veya hatırlanan mekân, zaman ya da durum “Mu” olarak atfedilebilir. Aslı Çavuşoğlu’nun projesi, İsviçre manzara resimlerindeki bu ütopyayı arar. Antikacılar ve bit pazarlarından toplanan bu manzara resimleri incelenerek röntgenleri çekildi. Çavuşoğlu’nun rehberliğinde, Evren Kıvançer ressamın orjinal fırça darbelerine bağlı kalarak yeşil pas (patina) ve vernik katmanlarını silmek için restorasyon teknikleri kullanarak yüzeyin altındakini ortaya çıkarıyor. Çavuşoğlu bu çalışmasında, sanat eserinin özgün durumu ile insanoğlunun kökenleri arasındaki bağlantıları kuruyor. 

Aslı Çavuşoğlu Hakkında

Aslı Çavuşoğlu (d. 1982, İstanbul) İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Projeleri kültürel ve tarihsel olguların bireylerce nasıl dönüştürüldüğünü, temsil edildiğini ve yorumlandığını inceliyor. Çeşitli mecralar üzerinden çalışan Çavuşoğlu, projelerinde sıkça bir tercüman, yazar ya da danışman rolü üstlenerek, ortak tarihlerimizin güvencesiz ve öznel doğasının altını çiziyor. Güncel kişisel sergilerinin arasında Aslı Çavuşoğlu: In Diverse Estimations Little Moscow [Aslı Çavuşoğlu: Farklı Tahminlerde Küçük Moskova], RISD Museum, Providence (2014); Taşlar Konuşuyor, ARTER, İstanbul (2013) ve Murder in Three Acts [Üç Perdede Cinayet], Delfina Foundation, Londra (2013) sayılabilir. Güncel karma sergileri arasında ise Surround Audience: The New Museum Triennial [Çevresel İzleyici: New Museum Trienali], New York ile The Crime Was Almost Perfect [Suç Neredeyse Mükemmeldi], Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam (2014) sayılabilir. Aslı Çavuşoğlu 14. İstanbul Bienali’nin işbirlikçileri arasında yer alıyor.

Manifesta Hakkında

Venedik Bienali ve Documenta ile birlikte, Avrupa’da düzenlenen en önemli güncel sanat etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Manifesta, onlardan farklı olarak, her defasında farklı bir merkezde gerçekleştiği için göçebe bir etkinliktir. Rotterdam’ın ardından bienal sırasıyla Lüksemburg (1998), Ljubljana (2000), Frankfurt (2002), San Sebastian (2004), Lefkoşa (2006 – iptal edildi), Trentino–South Tyrol (2008), Murcia’da (2010), Genk’de (2012) ve St. Petersburg’da (2014) organize edildi. Manifesta biliçli olarak sanat dünyasının merkezi haline gelmiş kentlerden uzak durmaktadır. Bienalin bu tavrı ve nomadik özelliği, organizasyonu diğer bienallerden ayıran belirgin unsurlardır.