Hibe Verilen Projeler

EN TR Ara

Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu 2014–2015

İnisiyatifler, hazırladıkları programlarla özellikle kariyerlerinin başındaki sanatçılara ve küratörlere görünürlük imkanı sağlayarak, bağımsız sanat üretiminin gelişmesinde önemli bir rol oynuyor. SAHA Derneği’nin Türkiye’de bulunan ve kâr amacı gütmeyen inisiyatiflere katkıda bulunmak amacıyla oluşturduğu Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Projesi, hayata geçti.

İlk proje kapsamında, bağımsız üç mekâna; hayata geçirecekleri etkinlikler, projeler ve yayınlar için 15.000’er TL destek verdi. Bu vesileyle her sene yeni başvurularla bağımsız inisiyatiflerin oluşmasına, gelişmesine ve varlıklarını sürdürebilmelerine SAHA’nın katkıda bulunması amaçlanıyor.

SAHA, Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu kapsamında 5533 (İstanbul), Pasaj (İstanbul) ve Torun’a (Ankara) destek veriyor.

5533
5533 İstanbul merkezli bir güncel sanat mekanıdır. Sanatçı Nancy Atakan ve Volkan Aslan tarafından kurulan 5533, sanatçıların fikir alışverişinde bulunduğu bir platform yaratmayı amaçlar. Unkapanı'ndaki İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'nda yer alan (İMÇ) bir dükkanı yeniden işlevlendiren 5533, atölye, video gösterimi, sergi ve performans gibi birçok etkinliğe –bir düzene bağlı kalmaksızın– yer verir. Kurucularının her sene davet ettikleri bir küratörle çalıştığı mekan, diğer sanatçılar/küratörlerle işbirliği ve uzun dönemli program yapmama ilkelerini benimsemiştir.

Pasaj
PASAJ bir sanatçı inisiyatifidir. İstanbul’un merkezinde alternatif bir çok fonksiyonlu mekan yaratmaya çalışmaktadır. Sanatçılara, halk ve izleyici ile paylaşılmak istenen herhangi bir sanatsal ve yaratıcı girişime olanak verir. Kısa dönemli (1 günlük 3 haftalık arası ) yaratıcı ve yenilikçi çağdaş sanat projelerine ev sahipliği yapar. Sanatçı ve sanatçı gruplarının işlerini katılımcıları ile yaratıp, izleyicilerine sunabileceği ve paylaşabilecekleri bir alandır.

Torun
Torun, Ankara Küçükesat'ta, sanatı paylaşma ihtiyacı duyan insanların biraraya gelmesiyle doğdu. Sürdürülebilirliğini, bu ihtiyaç etrafındaki kolektif çabalarla sağlarken, mekanı sanatçıya geri vererek, güncel sanattaki egemen ilişkilerin dışında var olabilen bir sanatsal paylaşımın yollarını arıyor. Açılan sergilere paralel ve sanatçıyla işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek etkinliklerin farklı disiplinlerle yan yana geldiği, tartışmanın ve eleştirinin canlı olduğu bir zemin yaratmayı hedefliyor. 

SAHA Duyuru

Başvuru için gerekli şartlar: - İnisiyatif ve faaliyetleri hakkında bilgi (max. 5 sayfa) ve görsel verilmesi, 
-  Eylül 2013 – Eylül 2014 faaliyet programı hakkında bilgi verilip, öngörülen takvimin sunulması, 
- Tahmini bütçenin hazırlanması ve varsa kurumun destek aldığı sponsor ya da kurumların belirtilmesi, 
- İnisiyatifin uluslararası alanda görünürlülüğünü sağlayacak projeler üretmesi, 
- Bağımsız ve kar amacı gütmeyen yapıdaki (dernek, v.b.) bu oluşumun mekânının olması,
gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 16 Ağustos 2013 Cuma 

Başvurular e-posta yoluyla yapılabilir. Yapılacak başvurularda tüm malzemelerin Word, Excel veya PDF belgesi olarak yavuz.parlar@saha.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.