Hibe Verilen Projeler

EN TR Ara

Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu 2015–2016

SAHA Derneği’nin Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu kapsamında, 2015–2016 döneminde Apartman Projesi (Berlin), BAS (İstanbul), m-est (online), Torun (Ankara) ve Videoist’e (Mardin) destek veriyor. 

Bu fon, kâr amacı gütmeyen bağımsız sanat inisiyatiflerinin gelişimine katkıda bulunmak, kamuya açık program ve etkinliklerinin sürekliliğini teşvik etmek amacıyla oluşturuldu. 

Apartman Projesi Berlin
1999 yılında İstanbul’da kurulan Apartman Projesi, uluslararası sanatçılara solo çalışmaların yanında, kolektif projelerle disiplinler arası işbirliği imkânı sunar. Yol deneyimi ve araştırmaya dayalı mobil workshoplara, performatif ve deneysel çalışma modellerine alan açan bir proje mekânıdır. 1 Eylül 2012’den itibaren projelerini Berlin’de de sürdürmeye başlayan Apartman Projesi, farklı komünal yaşam ve kolektif üretim modelleri öneren, süreç odaklı, misafir sanatçı programı ve sergi projeleriyle işbirliği ve farklı üretim olanaklarını öne çıkartmayı hedefler.

BAS
BAS, 2006 yılından bu yana sanatçı Banu Cennetoğlu tarafından yürütülen, sanatçı kitapları ve basılı malzeme üzerine çalışan bir oluşumdur. Yerel ve uluslararası sanatçılar tarafından üretilen sanatçı kitabı koleksiyonuna sahip olan BAS, 2006–2009 seneleri arasında Banu Cennetoğlu ve Philippine Hoegen’in eş-editörlüğünü yaptığı sanatçı kitabı serisi olan Bent’i yayımladı. Philippinne’in 2011’de Brüksel’e taşınmasının ardından, Bent serisi üretimini sonlandırmaya karar verdiler ancak seriyle bağlantılı projeler hala devam ediyor.

m-est.org
m-est.org, sanatçı odaklı bir yayın. m-est.org'da sanatçı işleri, atölye ziyaretleri ve görsel pratikleri temel olarak alan yazılar yer alır. Tartışma alanı olarak kurgulanan yayın, samimi bir akşam yemeği sofrasından farklı değildir. Sanatçılar ve kültür üreticilerinin merak ettikleri ya da endişe duydukları konuları herkese açık bir alanda takip etmeleri amaçlanır. Türkiyeli sanatçılara yapılan vurgu, gittikçe genişleyen bir insan ağı olduğuna işaret eder; olduğumuz yer ile başlayarak gitmek istediğimiz yeri keşfetmeye çalışırken bizi sınırlayan tek şey kendi ilgi alanlarımız. m-est, Mart 2011'de kurulmuştur.

Torun
Torun, Ankara Küçükesat'ta, sanatı paylaşma ihtiyacı duyan insanların biraraya gelmesiyle doğdu. Sürdürülebilirliğini, bu ihtiyaç etrafındaki kolektif çabalarla sağlarken, mekanı sanatçıya geri vererek, güncel sanattaki egemen ilişkilerin dışında var olabilen bir sanatsal paylaşımın yollarını arıyor. Açılan sergilere paralel ve sanatçıyla işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek etkinliklerin farklı disiplinlerle yan yana geldiği, tartışmanın ve eleştirinin canlı olduğu bir zemin yaratmayı hedefliyor.

Videoist
Videoist, sanatçı Hülya Özdemir ve Ferhat Satıcı tarafından 2003 yılında kurulan bir sanatçı inisiyatifidir. Videoist, düşüncelerini video dilinin geniş kapsamlı ve pratik olanakları yoluyla ifade etme çabasında olan video sanatçılarını destekleme ve motive etme amacıyla kurulmuştur. İnisiyatif, video sanatı koleksiyonu ve dokümantasyonu biriktirmeyi ve endüstriyel, popüler, ticari video üretimine eleştirel yaklaşan, alternatif görüşler ve görsel dil sunan bağımsız video eserleri göstermeyi hedefler. 1 Mart 2014’ten itibaren Mardin’de kalıcı mekanlarında çalışmalarını sürdürüyorlar.


SAHA Duyuru (Son Başvuru Tarihi: Geçti)

Başvuru Belgeleri
- Başvuru amacını anlatan niyet mektubu (600 kelimeyi aşmayacak şekilde),
- Bağımsız Sanat İnisiyatifinin misyonu ve vizyonu (600 kelimeyi aşmayacak şekilde),
- Bağımsız Sanat İnisiyatifinin güncel faaliyetleri hakkında bilgi (en fazla son 2 senelik faaliyetleri kapsayacak şekilde),
- 2 mekân ve 6 etkinlik görseli,
- 2015–2016 dönemi için planlanan faaliyet program ve takvimi,
- Öngörülen senelik bütçe ve varsa kurumun destek aldığı sponsor ya da fonların listesi.

Başvuru Kriterleri
- Bağımsız ve kâr amacı gütmeyen yapıdaki oluşumun sürekli mekânının bulunması,
- İnisiyatifin sene boyunca düzenli olarak kamuya açık program yapması.

Son Başvuru Tarihi: 26 Aralık 2014 Cuma, 17:00

Başvurular e-posta yoluyla yapılabilir. Yapacağınız başvuruları Word, Excel veya PDF formatında info@saha.org.tr adresine iletiniz.