Hibe Verilen Projeler

EN TR Ara

Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu 2016–2017

SAHA Derneği’nin Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu kapsamında, 2016–2017 döneminde Corridor Project Space, MARS, Orta Format, Space Debris ve TOZ Artist Run Space’e destek veriyor. 

Bu fon, kâr amacı gütmeyen bağımsız sanat inisiyatiflerinin gelişimine katkıda bulunmak, kamuya açık program ve etkinliklerinin sürekliliğini teşvik etmek amacıyla oluşturuldu. 

Corridor Project Space
Corridor Project Space, hem kamusal hem de özel alan olan, Amsterdam merkezli non-profit bir girişimdir. Sanatçıların, yazarların, küratörlerin, aktivistlerin ve teorisyenlerin tanışabileceği, beraber düşünüp ortak çalışmalar yaratabileceği ve kendi pratikleriyle başkalarıyla harmanlayabileceği projeler başlatmaktadır. 2010’dan bu yana De Kikjdoos Public Space olarak bilinen Corridor Project Space, her türlü sanatsal araştırmaları ve kültürel üretimi kapsayan ve bu işbirliklerini biraraya getiren bir kültür kabini olarak işlev gördü.

MARS
2000 yılında Pınar Öğrenci tarafından mimarlık araştırmaları ve restorasyon proje/uygulamaları üreten bir mimarlık ofisi olarak kurulan MARS (Mimarlık Araştırmaları Stüdyosu), 2010 yılında bugünkü bağımsız sanat inisiyatifine dönüştü. MARS ilk etkinlik olarak, sanatçı Erim Bayrı’nın “Bahar” sergisine ev sahipliği yapmış ve bu sergiyle birlikte ‘sanat için mekân’ düşüncesi doğmuştur. Mekânın hedefi, yerli ve yabancı sanatçı, kürator, eleştirmen ve sanat izleyicilerinin davet edilerek paylaşımın artırılması ve İstanbul sanat ortamına katkıda bulunmaktır.

Orta Format
Orta Format, çağdaş fotoğrafa dair röportajların, yazıların ve projelerin paylaşıldığı bir e-dergidir. Tevfik Çağrı Dural, Şener Soysal ve İpek Çınar’ın editörlüğünü üstlendiği dergi bağımsızdır ve kâr amacı gütmez. Kolektif bir çabanın ürünü olarak ortaya çıkan Orta Format’ın içeriği, editörlerinin kendi üretim pratiklerinin temeli olan fotoğraf-sanat bağlamında araştırmalarının ekseninde şekillenir. Araştırmalara ve katılıma açık olan dergi, bilindik internet uygulamalarının aksine saf bir arayüzde, kolay ve anlaşılır olmayı amaçlar.

Space Debris
Space Debris, Seyhan Musaoğlu tarafından çok amaçlı bir sanat alanı olarak kuruldu. Kolektif bir ruhla, yenilikçi diyaloglar için bir merkez olan inisiyatif, geleneksel sınırlara meydan okuyan interaktif yeni medya işlerinde ve disiplinlerarası konularda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Fluxus hareketlerinin yapısını deneyimlemek isteyen tüm sanatçı ve sanatsevere açık olan Space Debris, her şeyi kapsayacak şekilde görsel ve işitsel deneyimler kurgulayarak, ziyaretçilerin girip etkileşimde bulunabileceği bir ortam yaratıyor.

TOZ / Artist Run Space
TOZ, sanatçı Ece Eldek, Elvan Ekren, Sinem Dişli ve Volkan Kızıltunç'un İstanbul Kadıköy’deki atölyelerini dönüştürerek 2015 yılında başlattığı kâr amacı gütmeyen, sanatçıların güdümündeki bir sanat mekânıdır. TOZ, fotoğraf ve video alanlarında, özellikle zaman-odaklı sanatsal uygulamalarda, ticari kaygılara ve kısıtlamalara bağlı kalmaksızın, atölyeler, etkinlikler, gösterimler, sergiler ve mekânsal deneyler üzerinden diyaloğu ve etkileşimi destekleyen, katılımcı, süreç odaklı, resmi olmayan bir platform sunar.

SAHA Duyuru (Son Başvuru Tarihi: Geçti)

Başvuru belgeleri*:
- Başvuru amacını anlatan niyet mektubu (600 kelimeyi aşmayacak şekilde), 
- Bağımsız Sanat İnisiyatifinin misyonu ve vizyonu (600 kelimeyi aşmayacak şekilde), 
- Bağımsız Sanat İnisiyatifinin güncel faaliyetleri hakkında bilgi (en fazla son 2 senelik faaliyetleri kapsayacak şekilde), 
- 2 mekân ve 6 etkinlik görseli, 
- 2016–2017 dönemi için planlanan faaliyet program ve takvimi, 
- Öngörülen senelik bütçe ve varsa kurumun destek aldığı sponsor ya da fonların listesi,
- Bağımsız Sanat İnisiyatifi yürütücülerinin biyografisi,
- İletişim bilgileri.                                        

Bu fondan daha önce faydalanan ve tekrar başvuracak inisiyatiflerin ek belgeler için SAHA ofis ile iletişime geçmeleri rica olunur.  

Başvuru kriterleri:
- Bağımsız ve kâr amacı gütmeyen yapıdaki oluşumun etkinlik için sürekli mekânının bulunması,
- İnisiyatifin sene boyunca düzenli olarak kamuya açık program yapması.

Son Başvuru Tarihi:
 26 Ağustos 2016 Cuma, 17.00
Başvuru Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 30 Eylül 2016

Başvurular e-posta yoluyla yapılabilir. Yapacağınız başvuruları 7 MB’ı geçmeyecek şekilde Word, Excel veya PDF formatında info@saha.org.tr adresine iletiniz.