Hibe Verilen Projeler

EN TR Ara

Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu 2018–2019

Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu 2018–2019

SAHA, Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu kapsamında Avto, Hayy, Loading, Noks, Performistanbul, Sub ve Torun’a destek veriyor.

Bu fon, kâr amacı gütmeyen bağımsız sanat inisiyatiflerinin gelişimine katkıda bulunmak, kamuya açık program ve etkinliklerinin sürekliliğini teşvik etmek amacıyla oluşturuldu.

AVTO: AVTO güncel ve kritik konulara dair araştırma projeleri ve sanat pratikleri içerisinde deneysel yöntemler, bilimsel anlayış ve nesnel düşünceyi teşvik etmeyi amaçlar. Geleneksel bir sergi mekanı olarak faaliyet göstermek yerine soru sorar, araştırır ve birlikte öğrenmeye yönelik programlar üretir. Deneme, yanılma ve keşfetme için elverişli koşulları sağlama vazifesiyle hareket eden AVTO, kendini disiplinler arasında veya ötesinde konumlandırmaz. Muhalif düşüncelerden, geleneksel olmayan yöntemlerden ve eleştirel bakış açılarından faydalanır.   Hayy Açık Alan: Hayy Açık Alan sanat üretiminin ve tüketiminin merkezi varsayılan İstanbul yerine, merkezin dışında İzmir’de , kentin kendi dinamikleri ile varolarak bir şeyleri ithal etmek yerine bulunduğu şehrin üretimleriyle, kaynaklarıyla iletişim kurarak verimli bir iletişim ortamı sağlamayı amaçlar. Bunu yaparken aracı bir pozisyonda durarak, periferilerde üretenleri biraraya getirir. İzmir’deki sanat üretimi ve yaratıcılığın yanısıra, ara rollere dair öneriler sunmayı amaçlar: sanat yazını, güncel sanat ve çevresindeki disiplinlerle ilişki, sanat alanının sanatçıdan başka aktörlerine dair bilgi ve deneyimlere, ilişkilere dair olanaklar sağlamayı misyon edinir.   Loading: Loading, Bir mekân iyidir…’sözüyle, kâr amacı gütmeyen, Diyarbakır merkezli bağımsız bir sanat mekânı olarak 2017 yılında, Diyarbakır’da yaşayan ve üreten sanatçılar Erkan Özgen, Cengiz Tekin ve Şener Özmen tarafından kuruldu. Kuruluş amacı Diyarbakır’da yaşayan ve üreten sanatçıları tek çatı altında birleştirmekten çok, sanatçıların düşünce, üretim ve proje aşamalarında karşılaştıkları sorunları konuşarak çözmek, kentin 2000’li yılların ilk çeyreğinden bugüne gelen güncel sanat pratiklerini arşivlemek, çeşitli etkinlikler ile Diyarbakır’ın uluslararası alandaki sanatsal farkındalığını ve etkileşimini güçlendirmektir.   NOKS: NOKS, 2017 yılının kasım ayında Elvan Ekren ve Volkan Kızıltunç tarafından kurulmuş, Kadıköy, Yeldeğirmeni'nde yeralan ortak bir çalışma, üretim ve sergileme alanıdır. Bağımsız, kültürlerarası işbirliklerinin ve disiplinlerarası etkileşimin ön planda tutulduğu bir yapı yaratmayı hedefler. Zaman bazlı sanatları merkezine alan, kolektif, süreç odaklı, mekâna özgü deneyler üzerinden diyaloğu ve etkileşimi destekleyen, resmi olmayan bir platform sunar. Sergi, konuşma, atölye çalışmalarının yanı sıra uzun soluklu kültürel projeler gerçekleştirir.   Performistanbul:

Uluslararası Performans Sanatı Platformu Performistanbul, uluslararası alanda sanatçı ve kurumlarla çalışarak yaratıcı üretimleri desteklemek ve performans sanatını daha fazla izleyiciye ulaştırmak amacıyla, Ocak 2016 yılında Simge Burhanoğlu tarafından kuruldu. Performistanbul, performans sanatçılarını bir çatı altında toplayarak, sanatçıları farklı projelerle buluşturuyor ve mekâna özgü performanslar üretilmesine olanak sağlıyor. Platform bu yıl itibariyle, uluslararası canlı sanat arşivi, dokümantasyonu ile yayınlarının bulunacağı ve 7000’in üzerinde kaynağın bir araya geleceği Performistanbul Canlı Sanat Araştırma Alanı’nın (PCSAA) temellerini attı.   sub: Çanakkale’de Nisan 2017’den itibaren fonksiyon kazanmaya başlayan, çalışma, ikamet ve sergileme alanı olarak işletime geri döndürülmüş kültürlerarası bir yapılanma ve alan olan Sub, sanatın toplumsal dolaşımında yeni kanallar keşfetmeyi amaçlayan, izleyici ile etkileşime girmek isteyen araştırmacı, yazar, fotoğrafçı, sanatçı ve kuratörlerle işbirliği yaparak iletişim temelli, temasa açık ve transparan bir yapılanma önerir. Gençlerin kendilerini çevreleyen güncel meseleleri yaratıcı ve özgürce ifade etmek için ilham ve motivasyon bulabilecekleri alternatif ve güvenli bir alan yaratmayı amaçlar.   Torun: Sanatsal üretimde barınan duygulara sadık bir ortamı ayakta tutmak ve sanatçılara işlerini özgürce paylaşabilecekleri bir olanak yaratmak amacıyla kurulup büyüyen Torun, 2018 Ekim ayında açılan yeni mekânında, kitabın bir sanat yapıtına yakınlaştığı doğrultudaki üretime odaklanan, sergiler, sunumlar ve atölyelerden oluşan bir program geliştirirken, sanatçılar tarafından üretilen kitapların Ankara'da daha geniş bir izleyiciye ulaşması için çalışır.
Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu Başvuruları (Son Başvuru Tarihi: Geçti)
İnisiyatifler, hazırladıkları programlarla özellikle kariyerlerinin başındaki sanatçılara ve küratörlere görünürlük imkânı sağlayarak, bağımsız sanat üretiminin gelişmesinde önemli bir rol oynuyor. SAHA Derneği’nin Türkiye’de bulunan ve kâr amacı gütmeyen inisiyatiflere katkıda bulunmak amacıyla oluşturduğu Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu, bu sene beşinci kez başvuruları kabul ediyor.

SAHA, Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu kapsamında bugüne kadar 2014-2015 döneminde 5533, Pasaj ve Torun’a; 2015-2016 döneminde Apartman Projesi, BAS, m-est, Torun ve Videoist’e; 2016-2017 döneminde Corridor Project Space, MARS, Orta Format, Space Debris ve TOZ Artist Run Space’e ve 2017-2018 döneminde ise Loading, MARS, OJ, Orta Format ve Tasarım Bakkalı’na destek sağladı.
Başvuru belgeleri:  - Başvuru amacını anlatan niyet mektubu (600 kelimeyi aşmayacak şekilde),
- Aralık 2018–Aralık 2019 dönemi için planlanan program içeriği ve takvimi, - Öngörülen yıllık bütçe ve varsa kurumun destek aldığı sponsor ya da fonların listesi,
- Bağımsız Sanat İnisiyatifinin misyonu ve vizyonu (600 kelimeyi aşmayacak şekilde),
- Bağımsız Sanat İnisiyatifinin faaliyetleri hakkında bilgi (2017—2018),
- Mekâna dair 2 adet ve farklı etkinliklerden en az 6 adet fotoğraf,
- Bağımsız Sanat İnisiyatifi kurucularının ve ekibinin kısa biyografisi,
- İletişim bilgileri, telefon, adres, e-mail, varsa web sitesi ve blog.

Başvuru kriterleri:

- Ticari olmayan, bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir güncel sanat inisiyatifi olması,
- İnisiyatifin programlar için kullandığı daimi bir mekân ya da mecranın bulunması,
- İnisiyatifin yıl boyunca düzenli olarak kamuya açık ve ücretsiz sanat programları yürütmesi.

Son Başvuru Tarihi: 2 Kasım 2018 Cuma, 17.00
Başvuru Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 3 Aralık 2018 Pazartesi

Başvuru belgelerinizi tek bir dosya halinde, 7 MB’ı geçmeyecek şekilde PDF formatında application@saha.org.tr adresine iletiniz.