Hibe Verilen Projeler

EN TR Ara

Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu 2018–2019

Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu 2018–2019

SAHA, Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu kapsamında Avto, Hayy, Loading, Noks, Performistanbul, Sub ve Torun’a destek veriyor.

Bu fon, kâr amacı gütmeyen bağımsız sanat inisiyatiflerinin gelişimine katkıda bulunmak, kamuya açık program ve etkinliklerinin sürekliliğini teşvik etmek amacıyla oluşturuldu.

AVTO: 2017’de Beyoğlu’nda faaliyete başlayan AVTO, güncel ve kritik konulara dair araştırma projeleri ve sanat pratikleri içerisinde deneysel yöntemler, bilimsel anlayış ve nesnel düşünceyi teşvik etmeyi amaçlar. Geleneksel bir sergi mekanı olarak faaliyet göstermek yerine soru sorar, araştırır ve birlikte öğrenmeye yönelik programlar üretir.


Hayy Açık Alan: Hayy Açık Alan, İzmir’de Kemeraltı’da Piyaleoğlu Han içinde yer alan, kâr amacı gütmeyen bağımsız bir sanat alanıdır. Güncel sanatı odağına alır ve farklı disiplinlerle kolektif düşünme ve üretme pratikleri içinde sergi, performans, workshop, konuşma, okuma, dinleme etkinlikleri düzenler. Tüketime değil; üretime, anlatmaya değil; dinlemeye ve deneyimlemeye alan açmayı amaçlar. Hayy Açık Alan, sanata ve paylaşıma dokunması koşulu ile her disipline açıktır.


Loading: Loading, Diyarbakır’daki güncel sanat diyaloğunu zenginleştirmeyi ve uluslararası sanat dünyası ile bağlar geliştirmeyi hedef alan bir bağımsız sanat alanıdır. Söyleşiler ve atölyelerden oluşan etkileşim programı ile sanat kitapları kütüphanesi ve arşivi, bölgedeki sanatçılara ilham ve teorik araçlar sağlayan bir platformdur. Sanatçılar Erkan Özgen, Cengiz Tekin ve Şener Özmen tarafından yürütülen Loading’in kuruluş amacı sanatçıların düşünce, üretim ve proje aşamalarında karşılaştıkları sorunları konuşarak çözmek için bir alan açmak iken, Loading, hızlıca sadece sanatçılardan değil başka meşgalelerden bireylere de yeni perspektifler aktararak, sanatla etkileşimi güçlendirmektedir.


NOKS: NOKS, Yeldeğirmeni, Kadıköy'de yer alan bir çalışma, üretim ve sergileme alanıdır. Fotoğraf, video sanatı ve sanatçı kitaplarını merkezine alan kolektif, mekâna özgü deneyler üzerinden resmi olmayan bir platform sunar. Kültürlerarası işbirliklerinin ve disiplinlerarası etkileşimin ön planda tutulduğu bir yapı yaratmayı hedefler. Sergi, konuşma, atölye çalışmalarının yanı sıra uzun soluklu kültürel projeler gerçekleştirir. NOKS 2017 yılında Elvan Ekren ile Volkan Kızıltunç tarafından kurulmuştur.


Performistanbul: Uluslararası Performans Sanatı Platformu Performistanbul, uluslararası alanda sanatçı ve kurumlarla çalışarak yaratıcı üretimleri desteklemek ve performans sanatını daha fazla izleyiciye ulaştırmak amacıyla, Ocak 2016 yılında Simge Burhanoğlu tarafından kuruldu. Performistanbul sanatçıları farklı projelerle buluşturuyor ve mekâna özgü performanslar üretilmesine olanak sağlıyor. Platform bu yıl itibariyle, uluslararası canlı sanat arşivi, dokümantasyonu ile yayınlarının bulunacağı ve 7000’in üzerinde kaynağın bir araya geleceği Performistanbul Canlı Sanat Araştırma Alanı’nın (PCSAA) temellerini attı.


sub: Çanakkale’de Nisan 2017’den itibaren fonksiyon kazanmaya başlayan, çalışma, ikamet ve sergileme alanı olarak işletime geri döndürülmüş kültürlerarası bir yapılanma ve alan olan sub, sanatın toplumsal dolaşımında yeni kanallar keşfetmeyi amaçlayan, izleyici ile etkileşime girmek isteyen araştırmacı, yazar, fotoğrafçı, sanatçı ve kuratörlerle işbirliği yaparak iletişim temelli, temasa açık ve transparan bir yapılanma önerir. Gençlerin kendilerini çevreleyen güncel meseleleri yaratıcı ve özgürce ifade etmek için ilham ve motivasyon bulabilecekleri alternatif ve güvenli bir alan yaratmayı amaçlar.


Torun: Torun, sanatın paylaşımını mümkün kılan kanallarda alternatif modeller araştırır, dener ve uygular. Pazar ekonomisinden ve güncel siyasi engellerden sıyrılmış; sanatın, sanatçının ve sanat etrafında birleşen seyircinin merkeze alındığı, herhangi bir kurumsal ya da ekonomik faydanın barınmadığı bir çatıyı ayakta tutmaya çalışır. 2018 Ekim ayında açılan yeni mekânında, programlarının Ankara'da daha geniş bir izleyiciye ulaşmasını hedefler.

Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu Başvuruları (Son Başvuru Tarihi: Geçti)
İnisiyatifler, hazırladıkları programlarla özellikle kariyerlerinin başındaki sanatçılara ve küratörlere görünürlük imkânı sağlayarak, bağımsız sanat üretiminin gelişmesinde önemli bir rol oynuyor. SAHA Derneği’nin Türkiye’de bulunan ve kâr amacı gütmeyen inisiyatiflere katkıda bulunmak amacıyla oluşturduğu Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu, bu sene beşinci kez başvuruları kabul ediyor.

SAHA, Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu kapsamında bugüne kadar 2014-2015 döneminde 5533, Pasaj ve Torun’a; 2015-2016 döneminde Apartman Projesi, BAS, m-est, Torun ve Videoist’e; 2016-2017 döneminde Corridor Project Space, MARS, Orta Format, Space Debris ve TOZ Artist Run Space’e ve 2017-2018 döneminde ise Loading, MARS, OJ, Orta Format ve Tasarım Bakkalı’na destek sağladı.
Başvuru belgeleri:  - Başvuru amacını anlatan niyet mektubu (600 kelimeyi aşmayacak şekilde),
- Aralık 2018–Aralık 2019 dönemi için planlanan program içeriği ve takvimi, - Öngörülen yıllık bütçe ve varsa kurumun destek aldığı sponsor ya da fonların listesi,
- Bağımsız Sanat İnisiyatifinin misyonu ve vizyonu (600 kelimeyi aşmayacak şekilde),
- Bağımsız Sanat İnisiyatifinin faaliyetleri hakkında bilgi (2017—2018),
- Mekâna dair 2 adet ve farklı etkinliklerden en az 6 adet fotoğraf,
- Bağımsız Sanat İnisiyatifi kurucularının ve ekibinin kısa biyografisi,
- İletişim bilgileri, telefon, adres, e-mail, varsa web sitesi ve blog.

Başvuru kriterleri:

- Ticari olmayan, bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir güncel sanat inisiyatifi olması,
- İnisiyatifin programlar için kullandığı daimi bir mekân ya da mecranın bulunması,
- İnisiyatifin yıl boyunca düzenli olarak kamuya açık ve ücretsiz sanat programları yürütmesi.

Son Başvuru Tarihi: 2 Kasım 2018 Cuma, 17.00
Başvuru Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 3 Aralık 2018 Pazartesi

Başvuru belgelerinizi tek bir dosya halinde, 7 MB’ı geçmeyecek şekilde PDF formatında application@saha.org.tr adresine iletiniz.