Hibe Verilen Projeler

EN TR Ara

Borga Kantürk

Memory Research Office: Collect.Cut.Create.Re-Create

SAHA, SCCA–Ljubljana tarafından Škuc Galerija’da 8–22 Mayıs 2015 tarihleri arasında kişisel sergisi düzenlenen Borga Kantürk’ün eser üretimine destek verdi.

Borga Kantürk, sanatçı ile küratör, görsel ile kavramsal uygulamalar ve farklı araçlar arasındaki rolün sınırlarını sürekli bulanıklaştıran, tamamlayıcı dünyaların insanıdır. Bu ve çalıştığı alanın özellikleri eserlerinin esas metnini detaylı olarak okumak ve anlamak için çok önemlidir. Temalarının evrenselliğinden dolayı uluslararası bağlamda anlaşılabilir olmasına rağmen, sanatçı eserlerini lokal çevresindeki soruları yanıtlamak için kullanır. Kantürk gözden kaçmış, yarı unutulmuş yerel hikâyeleri yeniden gündeme getirir, onlara yeni anlamlar yükler, böylece hiç farkında olmadığımız ya da bilinçli olarak görmezden gelmeyi seçtiğimiz dünya düzenine dair olan anlayışımızdaki kör noktalara dikkat çeker. Sanatını hikayeleri, kendi tarihini ve anılarını yeniden yaratmak, paralel gerçeklikler kurgulamak ve böylece gerçekliğe dair olan anlayışımızı sorgulamak için kullanır. Yazar sanat dünyasından ziyade edebiyat dünyasına göndermeler yapar—eserleri Türk şiirlerinin, Tabucchi, Melville, Borges, Perec ve Kafka’nın etkilerini yansıtmaktadır.

Kantürk’ün sanat pratiği arşivleme üzerine kuruludur: işe yarar objeleri, fotoğrafları, gazete yazılarını ve kendi hatıralarını biriktirir… bir kolaj olacak şekilde birleştirir, düzenler, yeniden yerleştirir, keser ve komposizyonlar yaratmak için bunları kullanır… tatmin olduğu noktaya erişinceye ya da ‘’tarihsel’’ dokümanlar haline getirilinceye kadar. Bu, “Playing Around with the Archive” enstalasyonunda ve “Destructed Archive 2 (After Bologna)” videosunda görülebilir. Sistemli yaklaşımları ve mekânsal müdahaleleri ile Kantürk, günlük sosyal yaşamın gürültücülüğünü sorgular. Arşiv, onun için hayatın metaforunu temsil eder. Karmaşıl bilgi yığınının içinden nasıl seçim yapılır; bu nasıl sınıflandırılır; ne saklanır ve ne vurgulanır; ne görmezden gelinir ve ne atılır? Ya da önce bir başlık seçip uygun bir zaman kollarken bunu sunmaya kalkışmak mı ya da bunun tam tersi bir yol izleyerek rastgele görünen bir veri seçip, bir ana tema bulup, hikayeyi daha sonra geliştirmek?

Borga Kantürk Hakkında

Borga Kantürk (1978, İzmir) lisans ve yüksek lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi Resim Bölümü’nde bitirdi ve doktorasına aynı okulda devam etti. Sanatçı, 2005 yılında Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi’nin desteklediği 3 aylık bir konuk sanatçı programını tamamladı ve Borga Kantürk & Ahmet Öğüt adlı sergide yer aldı. Aynı yıl HIAP ile birlikte Helsinki’de bir başka sanatçı değişim programına katıldı ve ardından FRAME (FİN), Av-Arkki (FİN), Atelier Frankfurt (DE) ve K2 Sanat Merkezi (TR)’nin desteklediği çeşitli uluslararası sergi ve etkinliklerde küratörlük yaptı. Borga Kantürk, KUTU Taşınabilir Sanat Mekanı’nın kurucusu ve yöneticisidir. Ayrıca 2007 yılına kadar proje yöneticiliği görevini üstlendiği K2 Sanat Merkezi’nin de eş kurucularındandır.

Sanatçı, aralarında Hasta ile Bina, 2012; Cafe Recordis, 2011,  NON, İstanbul; Ateşin Düştüğü Yer, DEPO İstanbul, 2011; Ticaret Yolları, Pi Artworks, İstanbul, 2011; Emploi-saisonnier, Sextant et Plus, La Friche, Marsilya, 2010; Serbest Düşüş, Apartman Projesi, İstanbul, 2010; Göreli Konumlar ve Kanaatler, Suriye Pasajı, İstanbul, 2009; Akümüle: kenara konanlar, kenarda kalanlar…; 5533, İstanbul, 2009 ve Save as, Contemporary Art from Turkey, Bovisa Trienali, Milan, 2008′in bulunduğu çok sayıda yerel ve uluslararası sergiye katıldı.

SCCA, Center for Contemporary Arts – Ljubljana Hakkında

SCCA–Ljubljana 2000 yılında kurulan (1993–1999 yılları arasında aktif olan Soros Centre for Contemporary Arts – Ljubljana’nın yerini alarak) kâr amacı gütmeyen bir kültür merkezidir. Kurumun yaptığı farklı etkinlikler görsel sanatlar ve yeni medya alanlarında çalışan sanatçı, küratör, teorisyen ve eleştirmenleri biraraya getirmeyi amaçlar. Kurumun projeleri arasında Slovenya’daki iki ana kültürel program bulunuyor. Bunlardan ilki video sanatının fiziksel ve web arşivi üzerine olan “DIVA Station”, diğeri ise güncel sanat eleştirisi ve küratörler için olan “World of Art” adlı okul projesidir.