Hibe Verilen Projeler

EN TR Ara

Can Altay, "The Institute of Thresholds"

The Institute of Thresholds

9 Haziran–19 Eylül 2018 tarihlerinde “Starting from the Desert. Ecologies on the Edge” başlığıyla ikincisi düzenlenen Yinchuan Bienali, bu sene Marco Scotini’nin sanatsal direktörlüğünde düzenleniyor. SAHA, Bienale davet edilen Can Altay'ın “The Institute of Thresholds” adlı yeni projesinin üretimine destek verdi.

Can Altay’ın çalışması, 1930 ve 1940’lı yıllarda Türkiye’de gerçekleşen kırsal alanda yapılmış bir deneyin hikâyesini üç eşik, geçiş alanı veya istasyonu olarak birleştiriyor. Başlangıçta “enstitü” olarak adlandırılan köy enstitüleri, Cumhuriyet’in kuruluşunu desteklemek ve cumhuriyet ideallerini organik ve kendini adamış bir entelektüel sınıfın oluşumu ve dağılımı aracılıyla kırsal nüfusa yayarak (ya da uygulayarak) kırsal kalkınmayı hedefleyen pedagojik bir deneydi.

Bu program, yüksek Batı kültürü ve Anadolu’nun sözel bilgisini biraraya getiren melez bir yapı benimsemişti. Köylüyü serflikten kurtarmayı amaçlarken modern ulus devlet ideolojilerini aşılamayı hedefleyen bu kırsal devrim, kolektif üretim yollarını benimseyerek dini ve feodal yapıyı geçersiz kılmayı denedi. Köy enstitüleri, işleyiş usüllerinden ötürü sağ ideolojiden, tepeden inme kültür dayatmasından dolayı da sol ideoloji tarafından eleştirildi ve zamanla sona erdi.

Köy enstitülerinin hikâyesi yalnızca ülkenin siyasi tarihiyle ilgili değil, aynı zamanda kolektif yaşam ve yeni ufukların inşaasına dair güçlü fikirler de barındırır. Altay, bu tür yeni ufukların oluşumu ve dayatılmasında kullanılan araç, obje ve sistemleri inceler. Bu araç, obje veya sistemlerden bir tanesi belirli bir bölgenin sınırlarını belirlemek amacıyla koyulan veya inşaa edilen işaret ve kapılardır. Bu işaret veya kapılar bir vaat, giriş veya bir eşiği simgeleyen mimari öğelerdir. Diğer kullanılanların arasında kitaplar, grafikler veya mobilya gibi öğretici araçlar, öğrenciler tarafından üretilen ve binaların inşaatında kullanılan kiremitler ve enstitü mezunlarının 20 yıllık zorunlu öğretim görevlerine giderken yanlarında götürdükleri el yapımı ahşap valizler yer alıyor.

Can Altay Hakkında

Can Altay (1975, Ankara) çalışmalarında kentsel alan, şehir yaşamı, beşeri üretim ve sanatsal aktivite gibi meseleleri ele alır; imgeler, objeler ve alanlardan faydalanır. Genellikle kentsel sosyal duruma ve medenileşmenin getirdiği paradokslara değinen sanatçının işleri, sergiler ve yayınlar aracılığıyla oluşur.

Can Altay’ın kişisel sergilerini yaptığı yerler arasında ar/ge kunst (Bolzano); Arcade (Londra); SALT (İstanbul); Casco (Utrecht); The Showroom (Londra) ve Spike Island (Bristol) vardır. Sanatçının çalışmaları İstanbul, Havana, Busan, Gwangju, Marakeş, Taipei ve Selanik bienallerinde yer almış ve Walker Art Center (Minneapolis), VanAbbe Müzesi (Eindhoven), MAXXI (Roma), ZKM (Karlsruhe), Artists Space (New York), and SALT (İstanbul) gibi galeri ve müzelerde işleri sergilenmiştir. Kamusal projeleri arasında “Manifaturacılar Çarşısı Plakçılık Sunar” (İstanbul, 2017); "Loughborough Records Presents Presence" (Loughborough, 2016); "Inner Space Station" (New York, 2013); "Distributed" (Londra, 2012); “The Church Street Partners’ Gazette” (Londra, 2010–13) and "PARK: bir ihtimal" (İstanbul, 2010) sayılabilir.  Can Altay, “Ahali: a journal for setting a setting” ve Bedford Press tarafından yayımlanan antolojinin editörlüğünü yapmaktadır. Yazıları Frieze, Artforum, domus ve AD (Architectural Design) gibi yayınlarda yer almıştır. Altay, Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı görevindedir ve Doçent Doktor ünvanıyla ders vermektedir.

Yinchuan Bienali Hakkında

2015’te kurulan The Museum of Contemporary Art Yinchuan, Çin’in kuzeybatı bölgesinde açılan ilk çağdaş sanat müzesidir. Gelişmekte olan çağdaş sanatın çeşitliliğini desteklemeyi amaçlayan kurum, yalnızca Çin ve İslam çağdaş sanatına odaklanan ilk müzedir. İlk edisyonu 2016 yılında “For an Image, Faster than Light” başlığıyla, Bose Krishnamachari küratörlüğünde düzenlenen Yinchuan Bienali, 33 ülkeden 73 sanatçının katılımıyla gerçekleşti.