Hibe Verilen Projeler

EN TR Ara

Ege Berensel, Banu Cennetoğlu, Barış Doğrusöz

Şimdi Tarih Olduğunda

SAHA, 12 Eylül–10 Kasım 2019’da Daphe Vitali küratörlüğünde Depo’da düzenlenen “Şimdi Tarih Olduğunda” başlıklı sergiye katılan Ege Berensel, Banu Cennetoğlu ve Barış Doğrusöz’ün eser üretimlerine destek veriyor. “Şimdi Tarih Olduğunda”, 17 sanatçıyı Depo'nun birinci ve ikinci katında biraraya getiriyor. 16. İstanbul Bienali'yle eş zamanlı olan sergi, sanatçıların günümüzün çeşitli sosyal ve siyasi problemleriyle ilişkilenmek için geçmişe bakmalarına, sadece hafıza ve geçmişle değil, günümüzün deneyimleriyle de kesişen tarihsel kayıtlardan ürettikleri işler üzerinden odaklanıyor. Çok sayıda sanatçı bugün, arşivci, arkeolog ya da editör gibi hareket ederek, var olan imge ve belgeleri aramak, seçmek ve temellük etmek için farklı yöntemler kullanıyor. Yerleşmiş anlatıları sekteye uğratan ve alternatif okumalar tahayyül eden işler üretmek üzere, var olan malzemeyi yeniden görselleştirerek, düzenleyip yeniden biçimlendirerek, malzemenin konumunu sorgulamayı deniyorlar.

Serginin başlığı, bir yandan “şimdi”nin geçmişle olan karşılıklı ilişkisine, diğer yandan da tarihin sürekli mevcudiyetine ve günümüz dünyasını algılama biçimimizi etkilemeye ve şekillendirmeye devam etmesine atıfta bulunuyor. Sergi majör ve minör tarihleri, çok bilinen ve daha az bilinen geçmiş olayları araştırmaya dayanan işler üzerinden güncel meselelerle biraraya getiriyor. Tarih yeniden nasıl yorumlanır ve anlatılır? Tarihsel imgeler nasıl kullanılır ve okunur? Durağan ve hareketli belgesel görüntünün gücü nedir? Sergi bizi bu sorular üzerine düşünmeye davet ediyor ve Türkiye, İtalya, Yunanistan, Lübnan, Almanya, Fransa, Çekya, Sırbistan, Litvanya, Hollanda, Belçika ve Amerika'dan güncel sanatçıların, yeni bir öznellik duygusuyla doldurmak, bir eşzamanlılık hissini yeniden keşfetmek ve retrospektif bir yöntemi benimseyerek şimdi hakkında konuşmak için, arşivsel malzemeyi kullanma biçimlerini yan yana getiriyor. Sergideki sanatçılar geçmişe bakarak, tarihsel vakaları canlandırarak, tarihin gözden düşmüş kayıtlarını anımsatıyor ve arşivi aktif, söylemsel bir süreç olarak kullanıyor. Sanatçılar: Zbyněk Baladrán, Eric Baudelaire, Ege Berensel, Rossella Biscotti, Banu Cennetoğlu, Barış Doğrusöz, Eirene Efstathiou, Alessandra Ferrini, Johan Grimonprez, Ivan Grubanov, Yota Ioannidou, Deimantas Narkevičius, Ines Schaber & Avery F. Gordon, Rayyane Τabet, Stefanos Tsivopoulos, Vangelis Vlahos, Malastrada film (M. H. Bertino, D. Castelli & A. Gagliardo)