Hibe Verilen Projeler

EN TR Ara

Elif Uras

Nicaea

SAHA, Connecticut’ta bulunan The Aldrich Museum'da 3 Mayıs–25 Ekim 2015 tarihleri arasında kişisel sergisi düzenlenen Elif Uras’ın yeni eser üretimine destek verdi.

Elif Uras’ın Nicaea başlıklı son dönem seramik işlerinden oluşan mekana özel olarak tasarladığı enstalasyon The Aldrich Contemporary Art Museum’da sergileniyor. Galeri mekânı, seramik bir çeşme, çinili bir niş ve  büyük ölçekli bir çini duvar resmini içeren evsel objeler ve mimari motiflere eşlik eden bir iç avluya dönüşüyor. 

Uras, seramik işlerini Osmanlı İmparatorluğu döneminde çini ve seramik üretimiyle tanınan İznik’te üretti. Sanatçının imgelemleri, gelenek ve modernlik arasındaki mücadele bağlamında cinsiyet ve sınıf kavramlarının değişkenliğini vurgularken, geleneksel figüratif olmayan Türk sanatıyla Batı sanatı tarihi referanslarını birleştirir.

Sergide Elif Uras’ın kendi işlerinin dışında, The Metropolitan Museum of Art’ın koleksiyonundan ödünç alınan ve 16. yüzyılın ilk yarısına ait original bir İznik tabağı da gösteriliyor. İznik tabağı, Uras’ın benzer girift spiral motifleri barındıran bazı tabak ve kaplarıyla diyalog kuracak şekilde konumlandırılmış.

Elif Uras Hakkında

Ankara doğumlu Elif Uras, eğitim hayatına Brown University ve Columbia Law School ile başladı. Ardından School of Visual Arts’da lisans eğitimini tamamlayıp, Columbia School of the Arts’da yüksek lisans yaptı. Sanatçı, New York ve İstanbul’da yaşıyor.

Uras, resimlerinde ve seramik işlerinde, Doğu-Batı çatışması paradigması bağlamında kadınların statüsü ve kültürün genellikle tüketicilik ile aşılandığı neoliberal bir dünyadaki değişken cinsiyet ve sınıf yapıları konularını araştırır. Dev minyatürleri andıran anlatı-odaklı tuvallerinde, sürrealist görüntüler, dışavurumcu renk ve arabesk motiflerin bir sentezi ile düzenlenmiş mekânlar kurgulayan Uras, çağdaş toplumu tüm görsel fazlalıkları ile yansıtan iğneleyici bir yorum sunar.

Aldrich Museum Hakkında

Larry Aldrich tarafından 1964 yılında kurulan The Aldrich, yorum ve fikirleriyle bir platform olarak yaratıcı düşünmeyi cesaretlendiren yenilikçi sanatçıları teşvik etmeye adanmıştır. 2011 yılında 37,700’ün üzerinde izleyiciyi ağırlayan The Aldrich, Connecticut’taki tek güncel sanat müzesi olmakla birlikte Amerika’daki az sayıdaki bağımsız ve güncel sanat koleksiyonu olmayan müzeden biridir.