Hibe Verilen Projeler

EN TR Ara

Hera Büyüktaşçıyan, “Neither on the Ground, nor in the Sky”

Neither on the Ground, nor in the Sky

SAHA, Hera Büyüktaşçıyan’ın 29 Mart–30 Haziran 2019’da ifa-Galerie Berlin’de düzenlenen “Neither on the Ground, nor in the Sky” başlıklı kişisel sergisine eser üretim desteği veriyor. Göç, kültürel miras, aidiyet ve yer değiştirmenin anlamlarını şiirsel bir üslupla araştıran yeni eserlerlerden oluşan “Neither on the Ground, nor in the Sky”, Berlin’deki Bergama Müzesi’nde yer alan İskender Papağanı Mozaiği (160-150 BC) isimli yer mozağinden ilham alıyor. Eski ve kolonyel eserlerin köken ve mülkiyetleri akademi ve müze çevrelerinde tartışılırken, Büyüktaşçıyan eserlerinde kayıp, kimlik ve tarih gibi evrensel anlayışlara dokunarak izleyiciyi zaman ve mekânın ötesinde bir yolculuğa çıkararak bu kavramları genişletiyor. Serginin ismi, Bergama kazı alanı çevresindeki, köprü üstüne inşa edilmiş, yer ve gök arasında asılı kalmış, adeta bir kuş gibi tünemiş evlerin yer aldığı bölgeye gönderme yapıyor. İskender papağanı motifi ise sergide yer alan bütün işlerde yankı buluyor. Papağan, bu güçlü ve görkemli şehrin geçmişinin izlerini de içinde barındıran kalabalık bir kente dönüşümüne tanıklık ediyor. Bu bağlamda değişime tanıklık eden kuş, zaman ve mekân içinde, ne yerde ne gökte, ne geçmişte ne de şimdi, belirsiz bir zamanda bulunuyor. Büyüktaşçıyan, video, heykel ve karışık teknik enstalasyon çalışmalarıyla “Neither on the Ground, nor in the Sky” başlıklı bu sergide doğrusal olmayan bir geçicilik ve belirsiz bir alan sunarak izleyiciyi tarihte bir yolculuğa çıkarıp günümüze geri döndürüyor.

Hera Büyüktaşçıyan Hakkında

Sanatçı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden 2006’da mezun oldu. İşlerinde kimlik, hafıza, zaman ve mekân ile hayali bir bağ kurmak amacıyla öteki olma durumunu bulunmama ve görünmezlik kavramlarıyla bir araya getirerek vurgular. Yerel mitlerden, tarihi ve ikonografik unsurlardan yararlanarak, öteki için yeni bir anlatı olanağı oluşturur. Katıldığı sergilerden bazıları: Underneath the Arches, Napoli, İtalya (2018); Dhaka Art Summit, Dhaka, Bengaldeş (2018); FIAC, Hors les Murs, Jardin des Tuileries, Paris, Fransa (2017); Write Injuries on Sand and Kindness in Marble, Green Art Gallery, Dubai, BAE (2017); Freundschaftsspiel Istanbul: Freiburg, Musum fur Neue Kunst, Almanya (2016); A Particular Scenario, Scenario II, The Optometry Room, Corridor Project Space, Amsterdam, Hollanda (2016); Once There was a Country, Heidelberger Kunstverein, Almanya (2015); Istanbul: Passion, Joy, Fury, MAXXI, Roma, Italya (2015); Tuzlu Su, 14. İstanbul Bienali, Türkiye (2015); Armenity, Ermenistan Pavyonu, 56. Venedik Bienali, Italya (2015).

ifa Gallerie Hakkında

Stuttgart ve Berlin’deki ifa galerileri, gelişmekte olan ülkelerden güncel sanat, mimari ve tasarım projeleri sergiler. Konular ülkeye ve siyasal bağlamda ilişkisine göre değişmekte olup, iklim korumadan, hafıza kültürüne ve sömürge tarihine kadar uzanır. Sergilere etkinlikler, atölye çalışmaları ve halka açık programlar eşlik eder.