Hibe Verilen Projeler

EN TR Ara

Koloni

Berlin’de bulunan Schwules Museum’da 9 Mart–15 Nisan 2018 tarihleri arasında Derya Bayraktaroğlu ve Aylime Aslı Demir küratörlüğünde düzenlenen “Koloni” başlıklı grup sergisi, ‘insan’ tanımını sorgulamaya açıyor. SAHA sergiye üretim desteği verdi. 

Sergi, insanı ayrıcalıklı kılan ve var oluşu topyekün insana atfeden bilgi, bilim, teknoloji ve siyaset üretim biçimlerini eleştirel bir bakışla ele alıyor. Bedeni ve bedenli varlığı eylem gücüyle işaret eden, böylelikle insan/insan olmayan, doğa/kültür, canlı/cansız, organik/teknolojik gibi inşa edilmiş ikilikleri tartışan sanatsal çalışmaları bir araya getiriyor. Doğanın ve ‘doğal’ın uzantısı olagelmiş normallik kabullerini, bu kabüllerden hareket alan ahlakçılığı, dişi-erkek morfolojilerine sıkışmış biyolojik çoğalmacılığın kurulma biçimlerini sorguluyor. Dil ve toplumsal cinsiyet tartışmaları ile ilişkilenen “Koloni” sergisi, kültür-tarih-toplum-iktidar etkileşiminden türeyerek birbirini var eden insan merkezci kurgulara mesafe almanın bugün için barındırdığı anlamların izini sürüyor. Bu kurguları insan-sonrası ve queer eleştiri ufkundaki paydaşlıklar aracılığıyla tartışan önermelere yer veriyor.

Koloniyi oluşturan sanatçılar ve katılımcılar: Yavuz Erkan, Ursula Mayer, Nilbar Güreş, Erinç Seymen & Uğur Engin Deniz, Daria Martin, Gökçe Yiğitel, Mary Maggic, İris Ergül, Katja Novitskova, Furkan Öztekin, Dynasty Handbag, Aykan Safoğlu, İz Öztat ve Zişan, Kerem Ozan Bayraktar, Mariah Garnett, Umut Yıldırım, Yasemin Nur ve İyi Saatte Olsunlar.

Schwules Museum Hakkında

Oldukça saygın sergileri, arşivsel muhteviyatı, araştırmaya yaptığı sayısız katkıları ve çoğunlukla gönüllü otuz beşin üstünde çalışanıyla Schwules Museum, 1985’teki kuruluşundan bu yana, LGBTIQ topluluklarının tarihini ve kültürünü arşivlemek, araştırmak ve iletişimlerini kurmak için çalışan dünyanın en büyük ve en önemli kurumlarından biridir. Kurum, değişen sergi ve etkinlikleriyle, tarih, sanat ve kültür alanında lezbiyen, gey, trans, biseksüel ve queer biyografilere, temalara ve kavramlara türlü yaklaşımlar getirir.