Hibe Verilen Projeler

EN TR Ara

Lara Ögel

Geri dön! Her şey affedildi

SAHA, Lara Ögel’in Protocinema tarafından 8 Kasım–4 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenen kişisel sergisine eser üretim desteği verdi. Lara Ögel’in yerleştirme, heykel ve video mecralarını kullanan çalışmaları, Mary Rinebold Copeland’ın eş küratörlüğündeki “Geri dön! Her şey affedildi” sergisi için üretildi. Sergi, anaerkillik şüphe, korku ve belirsizliğin günümüz toplumundaki yeri üzerine düşündürmeyi amaçlıyor.

Buluntu görüntülerden oluşan “Geri dön! Her şey affedildi” (2016) adlı videoda, kaçma teması etrafında toplanan görüntüler, çaresiz kalındığında savaş ya da kaç içgüdüsüyle hareket etme haliyle ilişkileniyor. Sanatçı “Baba-anne, babaanne” (2016) adlı yerleştirmesinde, vefat etmiş olan babaannesinin İzmir’deki penceresini Fransa’dan kapı ve fikstürlerle birleştiriyor. Türkçe’deki babaanne sözcüğünün baba ve anneyi birleştirmesinde iki cinsiyetin barınmasına dikkat çeken Ögel, zaten parçası olan bir şeyden nasıl kaçılabileceğini sorguluyor. Bu parçalanmışlığın içindeki uyumsuzluğu orada yaratılmış anılarını canlı tutmaya çalışarak kullanıyor. Anaerkil istikrarlığa bakan bu çalışma ev ile ilgili şeylerin hem yakınlık ima ettiği hem de büyük sosyal yapıların temeli olduğuna dikkat çekiyor. Ögel bu iş ile ev, yerinden edilme ve göçle ilgili değişen algıları konu ediyor. “Baba” (2016) ise, İstanbul’da bulunmuş olan yol kenarı babalarından oluşturulan bir sütun heykeli. Sanatçı, yaya trafiğini düzenleyen ve kısıtlayan belediyelere ait bu objenin, sütunu andıran biçimi, ismi ve işlevi ile toplumdaki derin ataerkil altmetinlerine işaret ediyor.

Lara Ögel Hakkında

Lara Ögel (1987, İzmir) lisans eğitimini film alanında Clark University, Worcester, MA’de yaptı ve Londra’daki Slade School of Fine Art’taki yoğunlaştırılmış altyapı programını tamamladı. Sanatçının kişisel sergileri arasında; One Wall One Pedestal, Contemporary Istanbul (2014); The Happy Average, Öktem & Aykut, İstanbul (2014); 1+1=3, Un-Known, İstanbul (2013) vardır. Katıldığı karma sergiler arasında; Past, in Each of its Moments, be Citable, DEPO, İstanbul (2016), Beirut Art Residency Open Studios, Beyrut, Lübnan, 2016, So Close From Far, Bilgi University CSM, İstanbul, 2015, The Moving Museum Istanbul (2014) ve sanatçı Can Boyan ile Karaköy Külah’taki ikili sergisi sayılabilir. İşleri; Douglas Coupland, Hans Ulrich Obrist, Shumon Basar’ın The Age of Earthquakes: A Guide to Extreme Present (2015) ve Osage Art Foundation’ın (Hong Kong) South by Southeast (2016)  yayınlarında yer aldı. Ögel, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

Protocinema Hakkında

Protocinema, İstanbul ve New York merkezli, misyon odaklı bir sanat kuruluşudur ve dünyanın çeşitli yerlerinde mekana duyarlı sergiler gerçekleştirir. Gezici sergiler düzenleyen kuruluş sabit bir mekana bağlı değildir. Ortak çalışmalar, müdahaleler ve sergilerin her biri, içeriğe duyarlı ve  sanatçıya özel mekanlarda sunulur. Protocinema sanatçıları henüz işlerinin yaygın olarak sergilenmediği şehirlerde sunar. Protocinema 2011 yılında Mari Spirito tarafından kuruldu.