Hibe Verilen Projeler

EN TR Ara

Mehtap Baydu, Nezaket Ekici, Ayşe Erkmen, Murat Germen, Ali Kazma, Volkan Kızıltunç, Servet Koçyiğit, belit sağ, Nasan Tur

This yearning is ours!

SAHA, Lora Sarıaslan küratörlüğünde Centre of Contemporary Art Znaki Czasu’da düzenlenen “This yearning is ours!” sergisine üretim desteği verdi.

Polonya’nın Torun kentinde bulunan Centre of Contemporary Art Znaki Czasu’da 13 Mayıs–18 Eylül 2016 tarihleri arasında Lora Sarıaslan küratörlüğünde düzenlenen “This yearning is ours!” başlıklı grup sergisinin ismi, Nâzım Hikmet’in 1947 tarihli “Davet” adlı şiirinde geçen “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim...” mısrasından ilham alıyor.

Türkiye’den sanatçılara odaklanan sergi, bir kısmı şu anda Avrupa’da yaşayan sanatçılar ile kimlik çeşitliliği temasına değinir. Sergi, Fransız filozof Michel Foucalt’nun ‘heterotopya’ kavramını başlangıç noktası olarak alır. Foucault’ya göre, bahçeler, otel odaları, hapishaneler veya akıl hastaneleri gibi heterotopyalar, gerçekliği yorumlamaya, yansıtmaya ve ifşa etmeye olanak sağlarlar. “This yearning is ours!” sergisi,  gözlemlerin, vizyonların, araştırmaların, göstergelerin ve sanatsal deneylerin çok katmanlı bir heterotopyasıdır ve şu anda Avrupa’nın mücadele ettiği, sanatsal ve sosyal kimlik, benze(yeme)me, direniş, sosyal katılım, sınırlar,hafıza, şiddet ve kentsel dönüşüm konularına dikkat çeker.

Sanatçılar: Mehtap Baydu, Nezaket Ekici, Ayşe Erkmen, Murat Germen, Ali Kazma, Volkan Kızıltunç, Servet Koçyiğit, belit sağ, Nasan Tur.

Centre of Contemporary Art Znaki Czasu Hakkında

2008’de Torun şehrinde açılan Centre of Contemporary Art Znaki Czasu, 1939 yılından beri çağdaş görsel sanatlar ve ifade formlarını desteklemesi planlanan Polonya’da inşa edilen ilk kurum olma özelliğini taşır. Polonya’nın merkezi olan Varşova’da olmamasına rağmen, CoCA çağdaş sanata adanmış başlıca devlet kurumlarından birisi haline gelmeyi başarmıştır. Ülkedeki en önemli üniversitelerden biri olan Nicolas Copernicus’un Torun’da olması da, CoCA’nin misyonu olan çağdaş kültürü aşılaması ve çeşitli hedef gruplarına eğitim vermesi ile ilişkilendirilebilir.

Bir sanat kurumunun her şeyden önce sosyal açıdan aktif ve eğitici bir rolü olduğu inancıyla yola çıkan uluslararası ve disiplinlerarası sanatsal programı, ömür boyu öğrenme tutumunu teşvik eden ve doğal olarak yerel sorunlara karşı çok duyarlı olma düşüncesini benimser. COCA, farklı kesimlerden takipçi kitlesi ile senelik 100.000’i aşkın ziyaretçiyi ağırlar.