Hibe Verilen Projeler

EN TR Ara

Mürüvvet Türkyılmaz & Selim Birsel

SAHA, Mürüvvet Türkyılmaz ve Selim Birsel’in Candyland’de 24 Şubat–12 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleşen sergileri için yeni eser üretimlerine destek verdi.

Mürüvvet Türkyılmaz ve Selim Birsel’in galeri duvarlarındaki paralel müdahaleleri, Türkyılmaz’ın interaktif MindMaps projesi ile Birsel’in damgalarla yaptığı ironik ve belirsiz kompozisyonları arasında tamamlayıcı bir çatışma oluşturuyor. Her iki sanatçının da mütevazi bir teknik kullanması, bir sanat eserinin neye benzemesi ve esere nasıl yaklaşılması gerektiği konusundaki beklentilere meydan okumalarını ve zorlu konular üstünde çalışmalarını engellemiyor.

Stockholm’de bulunan kâr amacı gütmeyen bir sanat mekânı olan Candyland, 2004’ten bu yana galeri alanında özel etkinlikler, performanslar, atölye çalışmaları ve çeşitli gösterimler eşliğinde 150 sergi düzenlemiştir. Kurum, sunumlarında çoğu kez deneysel ve gayri resmi projelerden oluşan geniş bir yelpazeye yer vererek ve yeni izleyicilere ulaşarak samimi bir atmosfere dönüşmüştür.

Mürüvvet Türkyılmaz Hakkında

Mürüvvet Türkyılmaz (1968, İzmir) İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor. Sınırlar, tecrit ve belirli bir zaman ve mekânda bulunan sıkıştırılmış ve hızlı sosyal yaşama ilişkin konularla başedebilme yöntemi olarak coğrafya ve kartografya, sanatçının başlıca endişe alanları arasındadır. İşlerinde yerleştirmeler, videolar ve çizimler kullanan Türkyılmaz, sınırları belirgin bir şekilde sınırlandırılmış haritaların karmaşık ve statik grafikleriyle çelişen kültürlerin ve insanların akıcılığına işaret ediyor. Sanatçının çalışmaları, toplu ve kişisel anılara dayanan izlerin bir sonucudur. 

Selim Birsel Hakkında

Selim Birsel (1963, Brüksel), İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Karakalem, yağlıboya, enstalasyon, fotoğraf, video ve performans gibi çeşitli alanlarda çalışan sanatçının işleri, 1990’dan beri yerel ve uluslararası etkinliklerde sergileniyor. 1991’den bu yana bazı projeler ve kurumlar için küratörlük yapan Birsel, 1999–2010 yılları arasında üstlendiği Sabancı Üniversitesi Kasa Galeri’nin etkinliklerinin küratörlüğüne 2015 yılında da devam ediyor. 1999’dan beri BJCEM yönetici üyeliğini sürdüren, 1993–1999 yılları arasında Bilkent Üniversitesi’nde görsel sanatlar dersleri veren Birsel, 1999’dan bu yana Sabancı Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans seviyelerinde sanat atölyesi dersleri vermeye devam ediyor.