Hibe Verilen Projeler

EN TR Ara

SAHA Sanat İnisiyatifleri Sürdürülebilirlik Fonu

SAHA Sanat İnisiyatifleri Sürdürülebilirlik Fonu

Türkiye’de sanat inisiyatifleri, ana akımdan ve piyasa koşullarından bağımsız olarak hazırladıkları sergi, yayın ve programlarla farklı sanatçılara ve yenilikçi projelere alan açıyor. Özgür ve demokratik sanat üretiminin gelişmesinde rol üstlenen inisiyatiflerin çoğu programlarının devamlılığını sağlayacak kaynak bulmakta zorlanıyor. SAHA Derneği’nin Türkiye genelinde kâr amacı gütmeyen görsel sanat inisiyatiflerin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla kurduğu fona her yılın Kasım ayında açık çağrıyla başvurulabiliyor. SAHA Sanat İnisiyatifleri Sürdürülebilirlik Fonu, 2014-2015 yılında 5533Pasaj ve Torun; 2015-2016’da Apartman ProjesiBASm-estTorun ve Videoist; 2016-2017’da Corridor Project SpaceMARSOrta FormatSpace Debris ve TOZ Artist Run Space; 2017-2018’de LoadingMARSOJOrta Format ve Tasarım Bakkalı tarafından kullanıldı. SAHA, 2018-2019 döneminde fonun kapsamını genişleterek 5 farklı kentte faaliyet gösteren AVTO, Hayy Açık Alan, Loading, NOKS, Performistanbul, sub ve Torun’a toplam 100.000 TL’lik kaynağı paylaştırdı. Başvuru belgeleri: 
- Kuruluş misyonu ve başvuru amacı (max. 1000 kelime),
- Varsa geçmiş iki yıllık program hakkında bilgi,
- Mekâna ve geçmiş programlara dair 5 görsel,
- Aralık 2019-Aralık 2020 dönemi için planlanan programlar ve takvim,
- Öngörülen yıllık bütçe ve mevcut/planlanan kaynak ve desteklerin listesi,
- Kurucular ve ekibin kısa biyografisi,
- İletişim bilgileri: Adres, e-mail, telefon, varsa web sitesi ve sosyal medya kanalları.

Başvuru şartları:
- Türkiye’de güncel görsel sanatlar alanında faaliyet gösteren kâr amacı gütmeyen ve bağımsız bir inisiyatif olması,
- Sergi veya programlar için sürekli bir mekân ya da mecrasının bulunması,
- Yıl boyunca düzenli olarak halka açık ve ücretsiz güncel sanat etkinlik ve programları sunması. Son Başvuru Tarihi: 15 Kasım 2019 Cuma, 17.00
Sonuçların Açıklanma Tarihi: 16 Aralık 2019 Pazartesi

Başvuru belgelerinizi tek bir dosya halinde, 5 MB’ı geçmeyecek şekilde PDF formatında, “SAHA Sanat İnisiyatifleri Sürdürülebilirlik Fonu 2019” email konusu ile application@saha.org.tr adresine iletiniz.