Hibe Verilen Projeler

EN TR Ara

Sanat İnisiyatiflerine Açık Çağrı

SAHA Sanat İnisiyatifleri Sürdürülebilirlik Fonu 2020-2021

Türkiye’de sanat inisiyatifleri, ana akımdan ve piyasa koşullarından bağımsız olarak hazırladıkları sergi, yayın ve programlarla farklı sanatçılara ve yenilikçi projelere alan açıyor. Özgür ve demokratik sanat üretiminin gelişmesinde rol üstlenen inisiyatiflerin çoğu programlarının devamlılığını sağlayacak kaynak bulmakta zorlanıyor. SAHA, Türkiye genelinde kâr amacı gütmeyen görsel sanat inisiyatiflerinin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla kurduğu fonun yeni dönem başvuruları için her yıl sonbaharda açık çağrıda bulunuyor.

Başvuru belgeleri: 

- İnisiyatif hakkında bilgi veren ve başvuru amacını açıklayan niyet mektubu (500 kelime) - Websitesi ve duyurularda kullanılmak üzere Türkçe ve İngilizce birer paragraf (300 kelime) - Varsa geçmiş iki yıllık program hakkında bilgi, 
- Mekânda veya mecrada gerçekleşen geçmiş programlara dair 5 görsel,
- Aralık 2020-Aralık 2021 dönemi için planlanan programlar ve takvim, 
- Öngörülen yıllık bütçe ve mevcut/planlanan kaynak ve desteklerin listesi,
- Kurucular ve ekibin kısa biyografisi,
- İletişim bilgileri: Adres, e-mail, telefon, varsa web sitesi ve sosyal medya kanalları.

Başvuru şartları: - Türkiye’de güncel görsel sanatlar alanında faaliyet gösteren kâr amacı gütmeyen ve bağımsız bir inisiyatif olması,
- Sergi veya programlar için sürekli bir mekân ya da mecrasının bulunması,
- Yıl boyunca düzenli olarak halka açık ve ücretsiz güncel sanat etkinlik, program ve projeler sunması.

Son başvuru tarihi: 6 Kasım 2020 Cuma, 17.00

Sonuçların açıklanması ve sözleşme sürecinin 21 Aralık 2020’ye kadar tamamlanması planlanıyor.

Tüm belgelerin “SAHA Sanat İnisiyatifleri Sürdürülebilirlik Fonu 2020”  konulu tek bir e-posta ile PDF formatında ve 5 MB dosya boyutunu aşmayacak şekilde e-posta eklentisi olarak application@saha.org.tr  adresine gönderilmesi gereklidir. Eksik belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

SAHA Sanat İnisiyatifleri Sürdürülebilirlik Fonu, 2014-2015 yılında 5533, Pasaj ve Torun; 2015-2016’da Apartman Projesi, BAS, m-est, Torun ve Videoist; 2016-2017’da Corridor Project Space, MARS, Orta Format, Space Debris ve TOZ Artist Run Space; 2017-2018’de Loading, MARS, OJ, Orta Format ve Tasarım Bakkalı tarafından kullanıldı. SAHA, 2018-2019 döneminde fonun kapsamını genişleterek 5 farklı kentte faaliyet gösteren AVTO, Hayy Açık Alan, Loading, NOKS, Performistanbul, sub ve Torun’a toplam 100.000 TL’lik kaynak sağladı. 2019-2020 döneminde ise 5 farklı kentte ve dijital mecrada faaliyet gösteren A4 Açık Sanat Alanı, AVTO, Eldem Sanat Alanı, Karantina, Loading, Orta Format, Performistanbul ve sub’a toplam 120.000 TL’lik desteği paylaştırdı.