Hibe Verilen Projeler

EN TR Ara

Sanatçılar ve Seçici Kurul

Ağustos 2019- Şubat 2020 SAHA Studio Sanatçıları

Anna Larissa Araz (1990, İstanbul) kimi zaman yazı, video, ses gibi farklı alanlarda eser üretmekle beraber, sanat pratiğinin odağında fotoğraf olan bir sanatçı. Toplumsal hafızaya dahil edilen veya edilmeyen tarih, kimlik, anı ve aidiyete dair konuları kişisel bir yaklaşımla inceliyor. Bir çoğumuzun hala kendine defaatle sorduğu –ya da artık sormadığı–; yanıtlarını tarihin yazmadığı sorular, Araz için varoluşsal bir araştırmanın ana hatları. 2010 yılında New York Üniversitesi’nde Steinhardt Medya, İletişim ve Kültür Bölümü’nde başlayıp Koç Üniversitesi’nde Medya ve Görsel Sanatlar, Sosyoloji Bölümü’nde 2014 yılında lisans eğitimini tamamladı. Nisan 2018’de fotoğrafçı ve film yapımcısı Öykü Canlı ile Poşe Open Space’ı kurdular.  Birliktelik kurma arzusuyla doğan diyalog ve eleştiri ihtiyacı duyanlar için kapısı açık bir düşünsel ve fiziksel bir alan olarak tanımlanan poşe bugüne de tek ve grup üretimlerden oluşan 16 sergi gerçekleştirdi ve etrafında oluşan kamusal programlarla beraber video içerikler üretti.

Sanatçının yakın dönemde katıldığı atölye ve misafir sanatçı programları arasında “Articulating Research”, Ben Eastham, Aslı Seven, Merve Ünsal, SALT (2018); “Resource Utopia”, Andreas Rost, Michael Biedowicz, Volkan Kızıltunç, Goethe-Institut İstanbul, NOKS Art Space (2018); La Maison de Barbara Artist Residency (2017); Tony Chakar and Marwa Arsanios “In Seeking Incuriously” Workshop, Salzburg Summer Art Academy (2017) var. Katıldığı sergileri içerisinde “Bastığın Yerler”, Akbank Sanat, Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi, İstanbul (2019); “Bir Mucize İhtimali”, Poşe Art Space, İstanbul (2018); “Büyük Çayır Sergileri”, Ariel Sanat, İstanbul, (2018); “Kurtulunmamış”, Corpus G Gallery, İstanbul, (2018), “Survival Kit”, Cultural Transit Foundation, Yekaterinburg, Rusya (2017) ve Space Debris, İstanbul (2017); “30 under 30 Women Photographers”, Popping Club, Rome, Italy (2017); Printed, Mixer Gallery, İstanbul (2017); “Young, Fresh, Different 7”, Gallery Zilberman, İstanbul (2016)1; “We are not dead yet!”, Mamut Art, Küçük Çiftlik Park, Istanbul (2016); “Second Eye Women Photographers from Turkey”, Sismanoglou Megaro, Istanbul (2013) bulunuyor.   Alper Aydın (1989, Ordu) orta öğrenimini Ordu Güzel Sanatlar Lisesi’nde tamamladı ve Ankara Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği Heykel anasanat dalından 2011 yılında mezun oldu. 2010 senesinde katıldığı Erasmus programı ile İtalya’da heykel, video ve performans pratikleri üzerine eğitim aldı. “Türkiye’de Yeryüzü Sanatı” başlıklı tezi ile Gazi Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Çalışmalarında içinde bulunduğu çevrenin fiziki koşulları ve doğanın kendine has akışını araştıran sanatçı, fotoğraf, heykel, yerleştirme, performans ve doğal malzemelerle yapılmış geçici düzenlemeler ile araziye müdahalelerde bulunuyor. Sanatçı aynı zamanda doğada gözlemleme, toplama veya yeni formlar ekleyerek bulunduğu yeri dönüştürme yoluyla geçici izler bırakıyor. Mayıs, 2019’da “Performans Olarak Beden ve Doğa Diyaloğu” başlıklı teziyle Hacettepe Üniversitesi Heykel Bölümü’nde doktorasını tamamladı.

Aydın’ın yakın dönem sergileri içerisinde “İyi Bir Komşu”, 15. İstanbul Bienali, Istanbul (2017); “Dünyadan Çıkış Yolları”, Cappadox Çağdaş Sanat Sergileri, Kapadokya (2017); “İyi Saatte Olsunlar” pelesiyer&darağaç, Hayy Open Space, İzmir (2019). Aydın, 2018’de Paris’teki Cité Internationale des Arts’ın 3 aylık misafir sanatçı programına katıldı. Sanatçı, üretimlerini 2012 yılında Ankara’da kurulmuş bir sanat projesi olan ve kurucu ekibinde yer aldığı Pelesiyer bünyesinde de sürdürüyor.   Özgür Demirci (1982, Konya) hafızayı merkeze alan, bireysel ve toplumsal olayların kurgusunu farklı üretim pratikleriyle gerçekleştirir. Demirci, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Bileşik Sanatlar Bölümünden 2008’de mezun oldu, yüksek lisansını 2010 yılında Göteborg, Valand Güzel Sanatlar Akademisi C:Art:Media Bölümünde tamamladı. Sanatçı halen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım Bölümünde Sanatta Yeterlik yapmaktadır. Çalışmalarını İzmir’de sürdüren sanatçı; İzmir Kültür Platformu Girişimi (İKPG) üyesi ve girişimin bünyesindeki Pla+form dergisinin içerik editörüdür. Türkiye, İsveç, Japonya, İtalya, Almanya, Polonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda ve Bulgaristan’da çeşitli sergilere ve kamusal projelere katıldı. Sanatçı, Kriminoloji Enstitüsü, Ljubjana, Residency Unlimited, New York, Künstlerhaus Dortmund, Arcus Project, Moriya, Unidee in Residence Biella ve Borusan Art Center, İstanbul misafir sanatçı programlarına katılmıştır. Sanatçı; ArteEast, Goethe Institut, European Cultural Foundation, Turkish Cultural Foundation, OdeaBank O’art, Anna Lindh Foundation, Uni Credit Grant, Otto Och Charlotte Mannheimers Fond gibi kurum ve vakıflardan ödül ve burslar almıştır.

Demirci’nin yakın dönemde gerçekleşen sergileri arasında “Pandora’nın Kara Kutusu”, Galata Rum Okulu, İstanbul (2019); “F: Fotokopi Yayın Projesi” Hayy Open Space, İzmir (2019); “İzmir’de Yaşıyor ve Üretiyor: Kent Müellifleri” Studio X İstanbul (2018); “Seyahatin Geleceği: Sanat Eserinin Yolculuğu” Noks Art Space, İstanbul (2018); Survival Kit, Space Debris, İstanbul – Cultural Transit Foundation, Yekaterinburg, Rusya (2017), En Masse: Books Orchestrated, The Center for Book Arts, New York, Amerika(2017), Un Coup de Dés Jamais N'Abolira Le Hasard, Pilot Galeri, İstanbul(2016), “Trumbauer Aile Koleksiyonu” (Suat Öğüt ile) Kasa Galeri, İstanbul (2017); Sudden Stop (with Fraser Stewart), Corridor Project Space & De Kijkdoos Project Space, Amsterdam, “İthaf Edilmiş” Öktem&Aykut Galeri, İstanbul (2015); “Geldik, Yoktunuz” Pasaj Galata, İstanbul (2014); “Para Mevzuu” (Elmas Deniz ile)  PasajIST, İstanbul (2012) bulunuyor.   Sibel Horada (1980, İstanbul) kentsel, arkeolojik ve ekolojik kültürlerle ilgilenir ve çalışmalarında kişisel ve kolektif olanın tarihine odaklanarak yok olmakta olanın belleğini tuhaf, rastlantısal örüntüler etrafında sorgular. Horada için bellek, kayıp olanın sadece hafızasını tutmak değil, onu süregelen bir biçimde yeniden üretmek ve dönüştürmektir. Çalışmalarında metin ve form birlikteliğini kullanan sanatçı, araştırmalarını şiirsel heykel ve yerleştirmelerinde somutlaştırır. Horada, 2003 yılında ABD’de Brown Üniversitesi Görsel Sanatlar Bölümü’nde tamamladığı lisans eğitiminin ardından, 2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nden yüksek lisans derecesini aldı. 

İlk kişisel sergisi “Yangın Günlükleri”, 2012’de Daire Sanatta, ikinci kişisel sergisi “Düşüş” ise ertesi sene yine aynı galeride açıldı. 2018’de Almanya’daki Kunstverein Ludwigsburg’da “Zwei Positionen: Sibel Horada und Buket Savcı”, Tütün Deposu’nda ise “Bir İç Mekân Bahçesi” adlı kişisel sergileri gerçekleştirdi. 2017’de 12 sanatçı ile birlikte açtığı “Bir Batık Ada ve Yüzeyde Kalma Taktikleri” ilk küratörlük deneyimi oldu. Yurt içi ve yurt dışında katıldığı karma sergiler arasında, “Anarchitecture”, Ariel Sanat, 2017; “Port İzmir 3 -International Triennial of Contemporary Art”, İzmir, 2014; “Signs Taken in Wonder: Searching for Contemporary Istanbul”, 2013, MAK Museum, Vienna ve Kunstverein Hannover;  “HereTogetherNow Public Presentation”, 2013, MataderoMadrid; “An Attempt At Exhausting a Place”, Hamursuz Fırını, 2013, Istanbul yer alıyor. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

2019-2020 SAHA Studio Seçici Kurulu

Çelenk Bafra İstanbul’da yaşayıp çalışan küratör, Türkiye güncel sanatını küresel platformlarda destekleyen SAHA Derneği’nin ve yeni kurulan SAHA Studio’nun direktörlüğünü üstleniyor. Sanat yayınları ve dergilerindeki yazılarının yanı sıra Açık Radyo’da pazartesileri “Hariçten Sanat” adlı bir program hazırlayıp sunuyor. 2011’den 2017 sonuna dek İstanbul Modern’de sergiler ve programlar direktörü ve küratör olarak çalışan Bafra, 2001-2010 arasında çalıştığı İKSV bünyesinde İstanbul Bienali direktörü, Fransa’da Türkiye Mevsimi artistik koordinatörü, Cité des Arts Türkiye Atölyesi kurucu direktörü ve Venedik Bienali Türkiye Pavyonu danışmanı gibi görevler aldı. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İtalya ve Fransa’daki sanat kurumlarında sergi ve programlar tasarlayıp düzenledi. CIMAM ve AICA Türkiye üyesi Bafra, Fransa Kültür Bakanlığı tarafından Marsilya'daki Avrupa ve Akdeniz Medeniyetleri Müzesi (MuCEM)'in yönetim kurulunda görevlendirildi. 

Küratörlüğünü yaptığı projeler arasında Mektep Meydan Galatasaray (2018), Yeryüzünde Bir Sürgün (2018-2019), LİMAN (2017), Yok Olmadan (2015-2016), Komşular (2014), Çok Sesli (2014), Modernlik? (2013), Headless Women (2012), La La La Human Steps & Istanbul Modern Rotterdam (2012), Tekinsiz Karşılaşmalar (2011), Ahmet Cevdet Bey Presents: Tunnel of Fear (2011), Fantasie et Ile (2010), Emploi Saisonnier (2009-2010), 60 Ans 60 Vidéos (2009) gibi araştırma ve prodüksiyon odaklı grup sergilerinin yanı sıra 2018’e dek yürüttüğü YAP: Young Architects Program, Artists’ Film International ve Müzeler Konuşuyor gibi uluslararası programlar bulunmaktadır.    Hera Büyüktaşçıyan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden 2006 yılında mezun olmuştur. Sanatçı, işlerinde boşluk ve görünmezlik kavramlarıyla, kimlik, bellek, mekân ve zaman ilişkisi üzerinden imgesel bir bağ kurarak yeni anlatılar oluşturmaktadır. Sanatçı son işlerinde ‘yersiz-yurtsuzlaşma’ ve ‘boşluk-yokluk’ kavramlarını kolektif bellek içinde sorgulamak için, kent ile benlik ve ötekilik düzlemlerinin arasındaki varoluşsal denge üzerinde odaklanmaktadır. Sanatçı, Belles Artes, Filipinler (2018); Delfina Foundation, Londra (2014); Villa Waldberta, Münih (2012–13); AIRDrop, Stockholm (2012) ; PiST/// Disiplinlerarası Proje Alanı, İstanbul (2012); Ye­revan Arts and Cultural Studies Laboratory ACSL, Erivan (2011) misafir sanatçı programlarında yer almıştır. Sanatçı İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Büyüktaşçıyan’ın seçili sergileri içerisinde GIGANTISME, Dunkirk, Fransa (2019); “Neither on the Ground, Nor in the Sky” IFA Galerie, Berlin (2019); “Meydan Mektep Galatasaray”, Çelenk Bafra küratörlüğünde, Pera Müzesi, İstanbul (2018); “Planetary Planning”, Dhaka Art Summit, Dhaka, Bangladeş (2018); “Çiftdüşün: Çiftgörü”, Pera Müzesi, İstanbul (2017); “Write Injuries on Sand and Kindness in Marble”, Green Art Gallery, Dubai, BAE (2017); “Gelin Bahçemizi Ekelim”, Cappadox Festival, Kapadokya (2016); EVA Uluslararası Bienali, Limerick City, İrlanda (2016); “Land without Land”, Heidelberger Kunstverein, Heidelberg, Almanya (2016); “Istanbul: Passion, Joy, Fury”, MAXXI, The National Museum of XXI Century Arts, Roma (2016); 14. Istanbul Bienali (2015); 56. Venedik Bienali, Ermenistan Pavyonu, Venedik (2015); “Yüzyılların Yüzyılı“, SALT, Istanbul (2015); ‘’The Jerusalem Show’’, Kudüs (2014); “Körler Ülkesinin Karşısında”, Galeri Manâ, İstanbul (2014); IN SITU, PiST///, İstanbul (2013); “Haset, Hüsumet, Rezalet”, ARTER, İstanbul (2013); “Yansıma Üzerine Düşünceler”, Galeri Manâ, İstanbul (2012).   Vasıf Kortun güncel sanat, sanat kurumları ve sergi pratikleri konularında çalışan küratör, eğitmen ve yazardır. SALT, Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi, Proje4L ve Küratörlük Çalışmaları Merkezi Müzesi, Bard College gibi kurumların kurucu direktörü olarak görev yaptı. Gerçekleştirdiği bienaller arasında Taipei Bienali (Man-Ray Hsu ile birlikte, 2008), 9. Uluslararası İstanbul Bienali (Charles Esche ile birlikte, 2005), 3. Uluslararası İstanbul Bienali (1992) vardır. Kortun 2006 yılında “Güncel Sanat Dünyasına meydan okumak ve parametrelerini ulusal ya da uluslararası, yerel ya da küresel gelişmelerin ötesine itmek için deneysel yaklaşımı ve yeni fikirlere açıklığı” nedeniyle Center for Curatorial Studies’den Curatorial Excellence Ödülü'nü aldı. Kortun, uluslararası yayınlar ve süreli yayınlar için Türkiye'deki sanat ve görsel kültür üzerine yazılar yazdı. Son yayınları arasında, 20. (SALT, 2018) ve Susan Hapgood ve November Paynter ile birlikte editörlüğünü yaptığı, 1990'ların sonlarında uluslararası küratörlerin çevrimiçi tartışma platformunu araştıran “VOTI: The Union of the Imaginary: a Curators’ Forum” kitabı bulunmaktadır (Walther König Books, 2016).