Hibe Verilen Projeler

EN TR Ara

Sefer Memişoğlu

The Eye’s Ray

SAHA, Bradwolff Projects’de 19 Kasım–17 Aralık 2017 tarihleri arasında kişisel sergisi düzenlenen Sefer Memişoğlu’nun yeni eserinin üretimine destek verdi.

Sefer Memişoğlu’nun, Amsterdam’da bulunan Bradwolff Projects’deki kişisel sergisinde, her yerde varolan bir fenomene şiirsel ve felsefi bir yaklaşım getiriliyor. Serginin adı, Italo Calvino’nun aynı isimli makalesinden  yola çıkar; İtalyan yazar ve gazeteci, The Eye’s Ray’de, ‘göz’ü insan beyninin ve dolayısıyla insan düşüncesinin ve hareketinin temeli olarak açıklıyor. Calvino, metninde dikkat çekici derecede özgün olan göz hakkındaki bilimsel düşüncenin kaynağına geri döner. İlk bilim insanları, görme eyleminin beyinden gelen ışıklı oklarla yapıldığını iddia ettiler; ışığı dış dünyayı aktif biçimde aydınlatan bir manevi güç olarak tanımladılar.

Bu ve diğer muhtemel yorumları bir başlangıç noktası olarak kullanan Memişoğlu, çalışmalarının genel bir bakışını sunar. “The Eye’s Ray”deki eserler bu büyük hikâyelerden söz ederken, aynı zamanda yeni bir görsel dil de yaratıyorlar. Işık, video, çizim ve heykel gibi farklı disiplinlerde önde gelen bir tema olarak geri dönüyor. Nesneler, bilinmeyen bir hikâyeden gelen dışavurumcu ve gizemli parçalar olarak görünüyor.

Sefer Memişoğlu Hakkında

Fotoğraf, ses, film ve çizim estetiği üzerine çalışan Sefer Memişoğlu’nun (1977, İstanbul) sanat pratiği, birbiriyle ilişkili çeşitli mecralarla çalışmakla şekillenmiş olan kişisel deneyiminin bir yansımasıdır. ‘Zaman’ ve sanatçının üretim süreci, söz konusu ifade araçları ve ilişkisel tasvirlerle tanımlanmaktadır. Hayal gücünün eserlerindeki işlevi, üretim pratiğinden etkilenen konuşma eyleminin bir aracı olmasıdır. Bu yüzden, bir nesne olarak somutlaşan imaj, karmaşık kavramlardan kaynaklanan bilgi yoluyla iletişim kurmak isteyen bir bilgi-nesneyi niteler. Politikada direkt konuşmayı bağlamsallaştırmak yerine, Memişoğlu’nun ‘kendi içinde kendi gibi’ olma pratiği -bir fenomen olarak sanatın hangi kuralları uygulayarak politik hale geldiği sorusunu akılda tutarak, görselliği olmayan, gerçekliğin dördüncü boyutunu göstermeyi amaçlar. Bu nedenlerden ötürü Memişoğlu, her yeni ifadesinde ve kendi duruşunu/tutumunu bulma girişiminde, video ve film alanına iştirak etme gereksinimi duyar.

Bradwolff Projects Hakkında

Bradwolff Projects Foundation, 2011 yılında Christine van den Bergh tarafından çağdaş sanat için deneysel bir platform olarak kuruldu. Güncel sanat projeleri sanatçılar, misafir küratörler, sanat ve araştırma enstitüleriyle yakın işbirliği içinde geliştirilip uygulanmaktadır. Kurum, bilgi alışverişi, araştırma ve deney alanına odaklanan bir platform aracılığıyla derinlemesine fikir sağlamaya önem veriyor. Bradwolff, sanatçı konuşmaları, sanat yemekleri, konferanslar ve müzik etkinliklerini içeren kamusal bir program da sunmaktadır. Bradwolff Projects, 2014’ten beri Amsterdam’ın doğusundaki eski Burger Hospital’ın ameliyat binasının çekici kubbeli odasıyla kendi sergi mekânında yer alıyor.