Hibe Verilen Projeler

EN TR Ara

Sinopale 7

“burada ve nerede”

SAHA, 17 Ağustos-20 Eylül 2019 tarihleri arasında yedincisi gerçekleşen Uluslararası Sinop Bienali’ne Türkiye’den davet edilen sanatçıların eser üretimlerine destek veriyor. Küratörlüğünü Mona Mahall ve Aslı Serbest’in yaptığı Bienal’de, Banu Cennetoğlu, Fulya Erdemci, Hayırlı Evlat, Kemal Özen, Pınar Öğrenci ve Şener Özmen, SAHA’nın desteğiyle eserlerini üretti ve sergiledi. Avrupa Kültür Derneği, Sinop Bienali’ni uzun vadeli mikro-politik ve özgürleştirici çabalarına dayanarak, uluslararası küratörlerle işbirliği içinde gerçekleştirir. Sinopale 7 başlığı, Orada burada (here and there) deyimini değiştirerek elde edilen “burada ve nerede” (here and where), algımızın sınırındaki bir yeri ifade eder ve baskın anlatılarımızdan hariç tutulmuştur. Ancak, jeo-politik ve jeo-kültürel gerçekliklerin maddi, dilbilimsel ve mitolojik değişimin tarihi ile birlikte yaşandığı bir yer ise yaşanmış bir şimdiyi oluşturmaktadır. Bu durum bir konum politikası anlamına gelir.   

Sinopale Hakkında

Sinopale, Uluslararası Sinop Bienali yerel kalkınma bağlamında sivil toplumun kültür ve sanat temelli diyalog geliştirmek amacıyla “paylaşıma dayalı bir sanat üretimi” modelinde bir araya gelmesini sağlayan uluslararası bir projenin adıdır. İki yılda bir gerçekleştirilen bu proje her yaştan kentlinin kendi yaşam alanlarını gelecek vizyonuna sahip olarak yeniden algılamaları, kent sorunları üzerine düşünmeleri, ortak tarihsel belleğin paylaşımı ve bunun sanat üretimine yönelik olarak düzenlenmesini, daha iyi bir sosyal yaşam alanını oluşturmaya yönelik olarak kentsel, ulusal ve uluslararası çalışmayı amaçlar.