Hibe Verilen Projeler

EN TR Ara

Sirius Arts Centre

Deniz Üster, We All Live on the Same Sea

Sergi, deniz kavramını ve  onun göç, tatil, ticaret ve macera şeklinde seyahatler ya da içindeki hatta altındaki diğer hareketler yoluyla oluşturduğu  bağlayıcı gücünün rolünü incelemeyi amaçlıyor.

İrlanda’nın Cobh kentinde bulunan Sirius Arts Centre’da 13 Eylül–12 Ekim 2014 tarihleri arasında Rana Öztürk küratörlüğünde düzenlenen “We All Live on the Same Sea” başlıklı grup sergisi, liman kıyısında bulunan mekanın denizle olan ilişkisinden ilham alıyor. SAHA sergiye üretim desteği verdi.

Genel olarak denizin ayrılık, uzak diyarlar ve ufuk ötesi başka kıyılar fikri ile olan çağrışımının aksine, sergi denizi ayrılıktan çok birleşme için bir araç olarak olarak görüyor. Denizin engin akışkan fiziksel yapısı bütün toprakları sınırlar oluşturmaktan çok eritiyor. Deniz tarihsel olarak, belirli bir mekandaki kişisel ve kolektif tasavvurun yapımında o yer hakkındaki hikayelerin ve anıların dolaşımıyla önemli bir rol oynamıştır. Geleneksel deniz trafiği, uzak yerlere dair seyahat ve anlatı olasılıklarını eski bir adet olarak sürdürürken, küreselleşme ve dijitalleşmenin bu döneminde, deniz tabanı bile anlık iletişime izin veren okyanusötesi denizaltı ağları sayesinde büyük bağlatılar sağlar. Sergi bu bağlamda deniz kavramını ve  onun göç, tatil, ticaret ve macera şeklinde seyahatler ya da içindeki hatta altındaki diğer hareketler yoluyla oluşturduğu  bağlayıcı gücünün rolünü incelemeyi amaçlıyor.

Sanatçılar: David Farrell, Margaret Fitzgibbon, Mark Garry, Cliona Harmey, Gülsün Karamustafa, Fiona Marron, Paid Murphy & Sean Carpio, Tayfun Serttaş ve Deniz Üster.

Sirius Arts Centre Hakkında

Sirius Arts Centre, İrlanda’nın Cork County kentinde bulunan kar amacı gütmeyen çokdisiplinli bir kurumdur. 1988 yılında kurulan Sirius, İrlanda’da sanatsal ifadenin kolaylaştırılmasına adamıştır. Yıllık programları ile sanatsal farkındalık, sanattan zevk alma ve katılımcı olma olanakları sağlamayı artırıyorlar ve bunu görsel sanat sergileri, misafir sanatçı programı, konserler ve toplumla ilişkili programları ile yapıyorlar. Eskiden Royal Cork Yacht Club olan The Sirius Arts Centre'ın binası, aynı zamanda limanda mimari önem taşıyan eşsiz bir çevrede organizasyon imkânı sunuyor.