Hibe Verilen Projeler

EN TR Ara

Viron Erol Vert

Born in the Purple

SAHA, Kunstraum Kreuzberg/Bethanien’de 24 Haziran–27 Ağustos 2017 tarihleri arasında kişisel sergisi düzenlenen Viron Erol Vert’in yeni projesinin üretimine destek verdi.

“Born in The Purple”, Berlin ve İstanbul’da yaşayan sanatçı Viron Erol Vert’in, kültürel üstünlük, kimlik istismarı ve temel insan hakları gibi küresel aciliyetleri konu alan disiplinlerarası bir sergi projesidir. Vert, ürettiği 12 yeni eseri sergilemekle beraber, ziyaretçileri ve konuşmacıları sergi içerisinde düşüncelerin, bilgilerin ve duyusal anların paylaşıldığı bir sosyal mekân olan "Porphyra Club"a katılmaya davet ediyor.

Vert, İstanbul’un eski tarihini ve yakın geçmişini “Born in The Purple”ın odak noktası olarak ele alıyor. İstanbul’da azınlıkların yaşadığı birçok ilçeden biri olan ve serginin kurgusal çerçevesini belirleyen Osmanbey’deki aile apartmanı, 12 odalı Kunstraum Kreuzberg/Bethanien’de gerçekleşen serginin başlangıç noktasını oluşturuyor. Sanatçı, gündelik yaşamdan nesneler, desenler, melodiler, deyimler, gençlik ve çocukluk anılarını kullanarak, sadece azınlık statüsüsüyle ilgili olan hususları ve esnek vatandaşlık kavramlarını yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda dünyadaki büyük güç kaymalarına ve hegemonik çatışmalara da değiniyor. Vert’in eserlerinde malzeme, biçim ve formatın heterojen kullanımı, çok kültürlü toplumların farklı görüşlerini ve değişken gerçekliği yansıtıyor.

“Born in The Purple”, Yunanca bir terim olan Porphyrogennetos’tan gelmektedir. Porphyrogennetos, günümüz İstanbul Büyük Bizans Sarayı’nda 'Porphyra' adında mor renk mermerden yapılmış bir odada doğan imparatorun çocuğuna verilen onursal bir unvandır. Sadece bu odada doğan çocuğun verasette üstün hakları vardı. Vert’in sergisi bu anlamda, üstünlük kavramının geçerliliği ve etkisi bağlamında oluşan sorunlar üzerine sanatsal bir çalışma olarak görülebilir. Sergide bu kavram, metropol yaşamının ve çok-kültürlü şehirlerin bugününü ve geleceğini etkileyen değişken küresel dinamikler için bir metafor haline gelmektedir. Yönetme hakkına kim sahip, kimin kalma hakkı ve kimin barınma hakkı var?

“Porphyra Club” sergi içerisinde düzenli olarak halka açık bir program sunmaktadır. İsmi, bir zamanlar Büyük Bizans Konstantinopolis Sarayı’nda bulunan Mor Oda’dan gelmektedir. “Porphyra Club”, bilgiyi, perspektifleri ve yaratıcılığı paylaşmak için farklı disiplinlerden gelen düşünürler, küratörler, sanatçılar ve araştırmacıların yanı sıra halkı da davet ederek sosyal, şenlikli ve tartışmalı bir alan açar. Tartışmalar, performanslar, gösterimler, müzik ve yemekler aracılığı ile “Porphyra Club”ın sunduğu duyusal deneyimler, “Born In The Purple” sergisinin konseptini bütünler.

The Porphyra Club programıyla ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen tıklayınız

Viron Erol Vert Hakkında

Viron Erol Vert (1975, Almanya) Berlin ve İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Antwerp Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi (Görsel Sanat Bölümü) ve UdK Berlin’de eğitim gören Vert HTW Berlin’deki Moda, KHB Berlin’deki Tekstil ve Yüzey Tasarım yüksek lisans programından derece ile mezun oldu. Ulusal ve uluslararası alanda 2004 yılından itibaren birçok sergiye katılan Vert’in işleri “Enough Room for Space” (Gent); “Centro Cultural Montehermoso,Vitoria-Gasteiz” (İspanya); “Gallery Opendahl” (Berlin); “Colette” (Paris); “Die ungarische Methode”, (Ascherleben); “Galeri Reinhard Hauff”, (Stuttgart); “Fellethuset”, (Berlin); “Berghain” (Berlin) ve “Galerist” (Istanbul)’da sergilendi. Sanatçının doğu ve batı arasında köprü kuran çok kültürlü geçmişi kendisi üzerinde derin bir etki bırakmış, işlerinin ana konusu olan kimlik ve yakınlık ögelerinin sorgulamasına bu kültürel doku neden olmuştur.

Kunstraum Kreuzberg/Bethanien Hakkında

Bugüne dair sosyal ve kültürel konulara odaklanan Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, güncel sanat alanında faaliyet gösteren bir sergi mekânıdır. Buradaki projelerin merkezinde, konuların anlamlı bir şekilde bağlamsallaştırılması ve çeşitlilik, uluslararasılık ve yerel uygunluk göz önüne alınmaktadır. Farklı kurumlar, küratörler veya sanatçı gruplarıyla ortak bir çaba ile bir yılda yaklaşık altı sergi projesi gerçekleştirir. Sergi turları, film gösterimleri, tartışmalar ve sanatçı konuşmaları gibi ek programlarla sergileri destekleyici etkinlikler düzenler.Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Friedrichshain-Kreuzberg İlçe Konseyi kuruluşudur. Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Hans Baluschek, Erich Büttner ve Kreuzberg’de yaşayan diğer sanatçılar Hanefi Yeter, Akbar Behkalam, Luise Grimm veya Christa Eichler’ın eserlerini içeren yaklaşık 450 eserden oluşan bir koleksiyona sahiptir.