Sıkça Sorulan Sorular

EN TR Ara

SAHA ismi nasıl ve neden seçildi?

SAHA Derneği, Türkiye çağdaş sanatının bilinirliğini ve görünürlüğünü artırmak, sanat üretiminin gerçekleştiği “alan”ı genişletmek ve özgürleştirmek amacıyla kuruldu. Derneğin ismini seçerken, yaratmayı hedeflediğimiz bağımsız “saha”ya odaklanmayı uygun gördük. Ayrıca seçme, ayırma, ayrıştırma, yönlendirme, sınıflandırma, kategorize etme gibi çağrışımların ve belirgin bir yanlı duruşun olmaması da kriterlerimiz arasındaydı.

Neden böyle bir oluşuma ihtiyaç duydunuz? 

Sanatsal üretimin sağlıklı bir şekilde desteklenebilmesi için pek çok farklı aktörün birlikte çalışması gerektiğine inanıyoruz. Devlet desteği ve çoğunlukla “sponsorluk” adı altındaki özel sektör desteğinin yanında, seçici konumuna yerleşmeyen tarafsız fonların yaratılmasını da çok önemli buluyoruz. Bu oluşumu kurgularken, çağdaş sanata destek vermeyi arzu eden birey ve kurumları, münferit destekleri öne çıkarmayan kolektif bir çatı altında buluşturmayı hedefledik. 

SAHA Derneği nasıl çalışıyor?

SAHA, kâr amacı gütmeyen bir "dernek" olarak kuruldu. Toplanan üyelik aidatları, bağışlar ve sponsorluk gelirleri derneğin yıllık bütçesini oluşturuyor. Bu bütçenin tamamı, sanata destek amacıyla kullanılıyor. Dernek, profesyonel bir ekip tarafından yönetiliyor. SAHA'ya gelen başvurular profesyonel ekip tarafından değerlendirilerek Yönetim Kurulu'nun onayına sunuluyor; gerekli görüldüğü durumlarda Danışma Kurulu'nun görüşüne başvuruluyor.

Yurtdışında bu amaçla kurulmuş benzer oluşumlar var mı? Sizin bu kurumlarla bir işbirliğiniz olacak mı?

Yurtdışında benzer hedefle kurulmuş, kâr amacı gütmeyen pek çok oluşum bulunuyor. Bu kurumlarla zaman zaman proje bazlı çalışıyoruz fakat uzun vadeli bir işbirliğimiz bulunmuyor.

Türkiye’de güncel sanata destek veren, bünyesinde sanat galerisi ya da müzesi barındıran diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğiniz var mı?

Tamamen bağımsız bir oluşum olan SAHA Derneği’nin misyonu, her zaman bu şekilde kalmasını güvenceye alacak şekilde oluşturuldu. Dernek, Türkiye’deki kâr amacı gütmeyen sanat kurum ve kuruluşlarıyla, hedefleri doğrultusunda, proje bazlı işbirliklerine girebilir.

Derneğe üye olmanın ön koşulları nelerdir? 

SAHA’nın ilkelerini benimseyen, kuruluş amaçlarına saygı duyan ve bu doğrultuda SAHA’ya katılmak isteyen herkese derneğin kapısı açıktır.

SAHA’ya üyelik dışında nasıl destek verilebiliyor?

Proje bazlı bağışlara açık olan SAHA, üyesi olmayan kişi ve kurumların maddi ve manevi desteğini de kabul ediyor.

Dernek sanatın her dalına destek veriyor mu? 

SAHA Derneği, çağdaş sanata destek veriyor. Uluslararası alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışarak; günümüze tanıklık eden, farklı kültürlerle etkileşime geçen ve yeni sorular sormakla ilgilenen eserlerin üretimini destekliyor. Bu üretim bağlamında faaliyet gösteren sanatçı, küratör ve eleştirmenlerin projeleri için kaynak yaratıyor.

Başvuruların değerlendirilme süreci nasıl işliyor?

SAHA Derneği’ne ulaşan başvurular, profesyonel ekibin inceleme ve değerlendirme sürecini takiben, Yönetim Kurulu oylamasına sunuluyor. Bu değerlendirmede, başvuru sahibinin gönderdiği kurumla ve etkinlikle ilgili bilgi ve proje bütçesi inceleniyor. Gerekli hallerde, Danışma Kurulu’nun görüşüne başvuruluyor. 

Danışma Kurulu'nun seçim sürecine etkisi hakkında bilgi verir misiniz?

Profesyonel ekip, başvuruda bulunan kurum ve etkinlikle ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsa, SAHA Danışma Kurulu’nun görüşüne başvuruyor. Proje başvurusu Danışma Kurulu tarafından değerlendirmeye değer bulunursa Yönetim Kurulu’na sunuluyor. 

Nasıl başvuru yapılıyor?

SAHA’ya destek başvurusu yapmak için başvuru sahibi kurumla ve fon için başvurulan etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiyi ve proje bütçesini posta veya e-posta yoluyla SAHA’ya iletmek yeterli. Farklı SAHA programlarına başvuru kriterleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Bir sanatçının projesinin SAHA Derneği tarafından desteklendiğinden ne zaman haberi olur?

SAHA Derneği bir projeyi desteklemek yönünde karar aldıktan sonra bu kararı başvuru yapan kuruma bildirir. Desteğin gerçekleşmesi için önkoşul, başvuru yapan kurumun, adına başvurduğu sanatçıya SAHA Derneği’nden alınacak destek ve bu desteğin miktarı konusunda bir bilgilendirme yapması ve sanatçıdan bu destekle ilgili alacağı onaydır.

Destek verdiğiniz sanatçılarla bir sözleşme imzalıyor musunuz? Verdiğiniz destek karşısında ne tür bir beklentiniz oluyor?

Maddi destek sanatçı veya projeye değil, doğrudan sanatçıyı davet eden ya da projesini kabul eden kurum ve kuruluşlara veriliyor. Bu nedenle SAHA, sanatçılarla hiçbir zaman kişisel bazda sözleşme imzalamıyor, verdiği destek karşılığında onlardan herhangi bir beklentisi bulunmuyor. SAHA’nın logosu, kurumla yapılan anlaşma çerçevesinde, yayınlar, web sitesi vb mecralarda destekçilere ayrılan alanda yer alıyor.

Yurtdışında bir galeride sergiye katılacak bir sanatçıya destek olur musunuz?

SAHA Derneği, tüzüğü uyarınca, kâr amacı gütmeyen etkinliklere destek veriyor. Bir galeriye destek verilmesi, ancak galerinin kâr amacı gütmeyen bir faaliyet için başvuru yapması durumunda mümkün olabilir.

SAHA aynı sanatçı, küratör ya da eleştirmeni iki kere destekleyebilir mi?

SAHA Derneği, kurumlardan gelen başvuruları değerlendirerek proje bazında destek sağladığı için, aynı sanatçı, küratör veya eleştirmene birden fazla etkinlik için destek verebiliyor. 

SAHA’nın destek verdiği projeler ve bütçeleriyle ilgili bilgi edinmek mümkün mü?

Evet. SAHA Derneği her sene bağımsız bir kurum tarafından mali denetime tabi tutuluyor. Bu denetleme raporları SAHA’nın web sitesinden yayınlanıyor.