TR EN

Asu Aksoy, Kerem Ozan Bayraktar, Aslı Uludağ - Marmara

Bu yayın projesi Marmara oyunu üzerinden karmaşık çevre problemlerinin oyunlaştırma süreçlerini anlatıyor ve bir oyun kılavuzu olarak tasarlanmamıştır. Yayının temel amacı oyunlaştırma mekanikleri ile çevre dinamikleri arasında kurulan haritalama yöntemlerini çevre problemlerini ele alırken kullanılabilecek bir model olarak önermektir. “Marmara” dört kişilik bir kutu oyunudur. Oyun yunus, gemi kurdu ve balıkçıl gibi Marmara Denizi canlılarıyla, hızla değişen bir ekosistemin krizlerinde hayatta kalma amacı üzerine kuruludur. 

2023

Çağla Özbek - Ses, Zift, Vitrin: Arşivden Hatırata, Edebiyattan Görsel Sanatlara Güvenilmez Anlatıcılar

SAHA Sürdürülebilirlik Fonu 2023 kapsamında desteklenen Ses, Zift, Vitrin: Arşivden Hatırata, Edebiyattan Görsel Sanatlara Güvenilmez Anlatıcılar başlıklı yeni kitapta yazar ve araştırmacı Çağla Özbek, edebi bir anlatıbilimsel yöntem olarak “güvenilmez anlatıcılığı” görsel sanatlarda ziyaret edilmeye değer bir kavram olarak inceliyor; öznellik ve tarihselliğin kesişiminde güvenilmez anlatıcılığın feminist, queer tahayyülleri yeniden değerlendirmek, kayıtlı tarih ile yaşanmış gerçeklik arasındaki kritik kopukluklara daha yakından bakabilmek için sadece kurgu yazımının sınırları dahilinde değil, aynı zamanda görsel sanatlar için de kullanışlı bir tavır olabileceğini ortaya atıyor.

Dante ve Istakoz 2023

Garp Sessions: Belgeleme ve Yeni Üretim 2019-2022

SAHA, SAHA Sürdürülebilirlik Fonu 2023 kapsamında Garp Sessions’ın Garp Sessions: Belgeleme ve Yeni Üretim 2019-2022 başlıklı kitabına yayın desteği verdi. Kitap, farklı yıllardan katılımcılar ve geniş hatlarıyla Garp Sessions komünitesi arasındaki diyaloğu ilerletmek için fırsat yaratmayı amaçlıyor.

A4 Ofset 2023

Maury Vaughan & Melike Taşçıoğlu Vaughan - Elinin Emeği, Gözünün Nuru

SAHA, SAHA Sürdürülebilirlik Fonu 2023 kapsamında Maury Vaughan ve Melike Taşçıoğlu Vaughan’ın Elinin Emeği, Gözünün Nuru başlıklı kitabına yayın desteği verdi. Kitabın eşlik ettiği aynı başlıklı sergi Eldem Sanat Alanı Dalyancı Konağı'nın etkileyici ortamında gerçekleştirildi. Sabırlı ve metodolojik bir uygulama alanına sahip olan arkeolojinin aksine Melike ve Maury parçalı bir anlatı kullanarak, gizemli bir kadının hayatını sanat, zanaat, biyografi ve toplumsal yorum aracılığıyla canlandırmaya çalışıyorlar.

Ofset Yapımevi 2023

Nasan Tur - hunted

SAHA, Nasan Tur’un 26 Mayıs 2023 – 4 Ocak 2024 tarihleri arasında Berlinische Galerie'de gerçekleşen huted sergisi bağlamında hazırlanan aynı başlıklı kitabına yayın desteği verdi. Tur, günümüzün siyasi ve toplumsal koşullarıyla ilgileniyor. Çalışmaları ideolojileri, sosyal normları ve davranış kalıplarını görünür kılan ve bunları bireysel eylem seçenekleriyle genişleten deneysel düzenlemelerden oluşuyor. Bunu yapmak için medyada ve kamusal alanda bulduğu ifadeleri, jestleri ve imgeleri inceliyor ve bunları güncel sosyal krizlerin ve söylemlerin minyatürlerine dönüştürüyor. Odak noktası, verili rol modellerinin bizi nasıl etkilediği ve baskı, güçsüzlük ve manipülasyon karşısında sınırları aşmaya ve sosyal kalıpları aktif olarak değiştirmeye ne zaman hazır olduğumuz sorusudur.

2023

Argonotlar - Almanak 2022

SAHA 2020 yılı Şubat ayında kurulan, 2021 yılı Ocak ayından bu yana çalışmalarını sürdüren bağımsız ve çok sesli güncel sanat yayını Argonotlar’ın Almanak 2022 başlıklı kitabına yayın desteği verdi. Kitap yıl boyunca internet sitelerinde yayınlanan yazıların derlemesinden oluşuyor.

2023

Alper Aydın - Fata Morgana

Alper Aydın’ın ilk kişisel sergisi Fata Morgana, adını nadir görülen bir hava ve deniz olayından alır. Hava kütlelerinin dikey olarak dağılmasıyla oluşan bu fenomen, farklı yoğunluktaki hava katmanları arasında optik bir yansıma oluşturarak ufukta asılı bir nesne ya da nesneler topluluğu olarak belirmektedir. Sergi sıra dışı senaryolara dair imgelerin post-apokaliptik bir yansıması olarak tasarlanmıştır. 

2023

Fatma Bucak - While the Dust Quickly Falls

SAHA, Fatma Bucak'ın 11 Haziran - 2 Ekim 2022 tarihlerinde Kunsthaus Dresden'de gerçekleşen While the Dust Quickly Falls sergisi bağlamında hazırlanan aynı başlıklı kitabına yayın desteği verdi. While the Dust Quickly Falls isimli kitap, siyasi şiddet, çevresel yıkım ve iklim değişikliği arasındaki ilişkileri ele alıyor ve çatışma ve savaşın ekolojileri üzerindeki yıkıcı etkisiyle birbirine bağlanan Akdeniz şehirlerindeki farklı coğrafyalar arasında dolaşıyor.

2023

Gülsün Karamustafa - Parallel Lives, Parallel Aesthetics

SAHA, Gülsün Karamustafa’nın Van Abbemuseum’da gerçekleşen sergi ve sergiye eşlik eden yayınını destekledi. Charles Esche’nin küratörlüğünü yaptığı, 27 Kasım 2021-13 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşen, León Ferrari’nin hayatı boyunca yaptığı üretimlere yer veren kapsamlı retrospektif sergi "Parallel Lives, Parallel Aesthetics”de, Gülsün Karamustafa ile León Ferrari’nin işleri birlikte gösterildi.

2022

Leyla Gediz - Layer from Background

SAHA, Leylâ Gediz’in 2 Nisan - 14 Mayıs 2022 tarihlerinde Lizbon kentinin Martim Moniz meydanında yer alan EPUL binasında, Tecla PLAY Derneği evsahipliğinde gerçekleşen Layer From Background başlıklı kişisel sergisine eşlik eden, aynı başlıklı kitabını destekliyor. Gediz, mimarisi Bartolomeu da Costa Cabral’a ait olan 60 yaşındaki binanın halka kapatılmasından bu yana pasaj işlevini yitirmesiyle ıssızlaşan avlusunda, henüz yabancısı olduğu kentte pandemi boyunca ürettiği resimleri ilk kez izleyiciye sunmuş, bu projesiyle Calouste Gulbenkian Vakfının desteğine hak kazanmıştı. Ana Luísa Bouza tarafından tasarlanan kitap, serginin dokümantasyonundan öteye, Övül Ö. Durmuşoğlu ve Luíza Sol imzalı iki ayrı orijinal metin ve hala hayatta olan mimar Costa Cabral ile Luísa Sol arasında düzenlenen sohbetin tam dökümünü içeriyor.

TECLA PLAY - Associação Cultural 2022

Dayanışmanın On Yılı: SAHA

Metin: Zeynep Miraç

Editör: Eda Sezgin

Yayın Hazırlığı : Çelenk Bafra, Füsun Eczacıbaşı, Meral Tamer, Ayşe Umur 

Editoryal Konsept ve Kitap Tasarımı: Bülent Erkmen

SAHA Derneği 2022

Aykan Safoğlu - I'll be your mirror

SAHA, Aykan Safoğlu'nun 2021 yılında Kunstverein Göttingen'de düzenlenen “I’ll be your mirror” başlıklı kişisel sergisine eşlik eden yayına destek verdi. Vincent Schier'in sanatçıyla birlikte küratörlüğünü yaptığı projede, Safoğlu'nun arkadaşları merkeze alınarak dostluk, ağlar, aktivizm ve göç üzerine hikayeler anlatan çok sesli bir sergi yaratılıyor ve kişisel sergiyi bir grup projesine dönüştürüyor.

Kunstverein Göttingen 2021

Volkan Kızıltunç - Sonder

SAHA, Volkan Kızıltunç'un 10 Şubat - 25 Haziran 2022 tarihlerinde Haifa Sanat Müzesi'nde gerçekleşen Volkan Kızıltunç & August Sander - The Look sergisi bağlamında hazırlanan "Sonder" başlıklı kitabına yayın desteği verdi. Sonder, fotoğraf aracılığıyla ortaya serilen hafızanın boşluklarına ışık tutmaya çalışır. Kitap, 1960'lar,70'ler ve 80'lerde Türkiye, Hollanda, Almanya, Avusturya, ABD, İtalya, İsrail ve İngiltere'de çekilmiş 8 mm ve süper 8mm filmlerin makro fotoğraflarının bir derlemesinden oluşuyor.

2022

Sena Başöz - Nehir Yatağı

SAHA, Sena Başöz’ün 2020 yılında Lotsremark Projekte’de gerçekleştirdiği Ars Oblivionis isimli projesine eşlik eden” Nehir Yatağı” başlıklı kitabına yayın desteği verdi. Nehir Yatağı”, sanatçının Basel’de göçmenler ve arşivcilerle yaptığı görüşmeleri temel alıyor. Kitapta yer alan konuşmalar, dünyanın sonuna dair güncel felaket eğilimlerinden esinlenen kurmaca bir senaryonun gölgesinde gerçekleşiyor. Başöz, nehri devinim içindeki hafızayı ifade eden bir metafor olarak kullanarak soruyor: Ren Nehri akmayı bıraksaydı geriye ne kalırdı? Ne saklamak isterdiniz?

Lotsremark Projekte 2022

Necla Rüzgar - My Name Was Written On Every Page

SAHA, Necla Rüzgar’ın Grimmwelt Kassel’de aynı isimli başlıkla düzenlenen sergisine eşlik eden yayına destek verdi. My Name Was Written On Every Page, sanatçının kadın düşmanı bir çevrede kadın olmanın kültürel ve sosyal koşullarını ele almak adına defalarca mitlere ve efsanelere başvurduğu etkileyici eserlerinin bir kısmını kapsıyor. Peter Stohler ve Christina Soose editörlüğünde, küratör Kevser Güler'in metninin de içinde bulunduğu kitap 3 dilde yayınlandı.


GRIMMWELT Kassel modo Verlag GmbH 2021

Füsun Onur - Evvel Zaman İçinde...

SAHA, Füsun Onur’un Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu için Bige Örer’in küratörlüğünde tasarladığı Evvel Zaman İçinde… isimli yerleştirmesine eşlik eden kapsamlı monografiye destek verdi. Bige Örer ve Nilüfer Şaşmazer’in eş editörlüğünde gerçekleşen yayın, sanatçının neredeyse bütün eserlerini belgelendirirken Anne Barlow, Carolyn Christov-Bakargiev, Defne Ayas, İz Öztat, Hera Büyüktaşçıyan, Leyla Gediz, Iwona Blazwick’in de içlerinde bulunduğu sanat dünyasının önemli isimlerinin 26 yeni metnini kapsıyor.

İKSV-YKY 2022

Çınar Eslek - KRAASANAB

SAHA, SAHA Sürdürülebilirlik Fonu: Covid-19 kapsamında Çınar Eslek’in KRAASANAB isimli yayınına destek verdi. Bir foto-roman olarak tasarlanan kitap, Çınar Eslek’in çizimleri ve Yekhan Pınarlıgil’in kelimeleriyle “rüyayla kabus arasında, hayalle gerçeğin savaşının tam ortasında” bir rüya kitabı. 

2022

Erol Viron Vert - Family Matters

SAHA, Viron Erol Vert’in Family Matters: Conversations About Old Spirits, the Question of Belonging, and Complementary Spaces adlı kitabına üretim desteği verdi. Kristina Kramer ve Didem Yazıcı editörlüğünde hazırlanan kitap, sanatçının Berlin, İstanbul ve Atina’da ürettiği işlerinin arasındaki kesiti belgeliyor. 


Distanz 2021
DAHA FAZLA GÖR

Bu web sitesinde size daha iyi hizmet sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Kullandığımız çerezleri görüntüleyebilmek ve daha fazla bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası sayfasını inceleyebilirsiniz.