TR EN

SAHA Türkiye çağdaş sanatının tanınırlığını ve bilinirliğini artırmayı amaçlıyor ve bu doğrultudaki projelere karşılıksız destek veriyor.

Dernek, Türkiye çağdaş sanatının tanınırlığını ve bilinirliğini artırmayı amaçlıyor ve bu doğrultudaki projelere karşılıksız destek veriyor.

Uluslararası sanat kurumları tarafından davet edilmiş projelerin hayata geçmesi için kurumlarla doğrudan işbirliği halinde çalışan SAHA Derneği, proje süreçlerinde kolaylaştırıcı rol üstleniyor ve kaynak geliştiriyor.

SAHA, sağladığı bu destek aracılığıyla, çağdaş sanat alanında faaliyet gösteren sanatçı, küratör, sanat tarihçisi ve eleştirmenlerin eğitim ve üretim ortamlarını ve uluslararası ağlarla etkileşimlerini geliştirmeyi hedefliyor.

SAHA Derneği, evrensel değerlere saygılı ve demokratik bir duruşla, Türkiye çağdaş sanatı için özgür bir “saha” oluşmasına katkıda bulunmayı misyon edinmiştir.

This website uses cookies to provide you with a better service. To view the cookies we use and to learn more, please visit our Privacy and Cookie Policy page.