TR EN
2020-2021

SAHA Sanat İnisiyatifleri Sürdürülebilirlik Fonu

SAHA, Türkiye’den 10 bağımsız sanat inisiyatifine fon sağlıyor.

SAHA, Sürdürülebilirlik Fonu 2020-2021 kapsamında Türkiye’den 5 farklı kentte ve dijital mecrada faaliyet gösteren 10 bağımsız sanat inisiyatifine fon sağlıyor. Fon kapsamındaki inisiyatiflere yıl boyunca ihtiyaçları doğrultusunda birbirleriyle iletişimde olmaları, yeni bağlantı ve işbirlikleri araştırmaları için yardımcı olunuyor. 2021 yılı boyunca fondan yararlanması planlanan bağımsız inisiyatifler:

•             5533 (İstanbul)
•             Are Projects (Antalya)
•             AVTO (İstanbul)
•             Çözümsel Sanat Topluluğu (Mersin)
•             Darağaç (İzmir)
•             Kendine Ait Bir Oda (İzmir)
•             Loading (Diyarbakır)
•             NOKS (İstanbul)
•             Orta Format (Dijital)
•             Performistanbul (İstanbul)
 

SAHA, Sürdürülebilirlik Fonu kapsamında 15-30 Nisan 2021'de düzenlenen SENKRON 'Eş Zamanlı Video Sergileri' Çevrimiçi Konuşma Dizisi Programı'na destek veriyor.
2020-2021 destek fonunu alacak inisiyatifler hakkında

5533 (İstanbul): 
2007 yılında Nancy Atakan ve Volkan Aslan tarafından kurulan 5533, sanat bağlamında alternatif modeller oluşturmaları için sanatçıları ve farklı disiplinlerden, mesleklerden, geçmişlerden insanları bir araya getiriyor. İş birliği, tartışma, etkileşim ve paylaşıma dayalı güncel sanat projelerine alan açıyor ve katılımcıların, başarısızlık endişesi duymadan deney yapabilecekleri bir ortam sağlamayı önemsiyor. 2021 yılında, görsel sanatlar alanında süreklilik gösteren iki genç sanatçıya, Can Küçük ve Meltem Sarıçiçek’e, yıl içindeki projeleri yürütmeleri için anahtar teslim etmeyi planlıyor. İkili, davet edecekleri sanatçılarla ve süreç içinde danışacakları profesyonellerle birlikte “koruma/korunma” ve “şiddet” konularını işleyecekler.

http://imc5533.blogspot.com
 


Are Projects (Antalya)
: are ​disiplinler arası bir çalışma alanı olarak 2019’da Antalya’da faaliyete geçmiş kar amacı gütmeyen bir açık alandır. Çok fonksiyonlu bu oluşumun hedefleri arasında sanatın işlevlerini sorgulamak, diyaloğa yönelmek, proje ve işbirliklerini teşvik etmek yer alır.are ​açık kütüphanesi, sanatçılara sağladığı üretim ve sergileme alanı, düzenlediği konuşma serileri ve güncel etkinlikleri sayesinde kısa sürede bölge için çok fonksiyonlu bir yapı haline geldi. Bu zamana kadar grup sergileri, sanatçı konuşmaları, kâr amacı gütmeyen oluşumlara yaptığı ev sahipliği ile 10’dan fazla etkinlik düzenleyerek toplamda 5000’e yakın kişiyle etkileşimde bulundu. Yaklaşık 400 m2 bir alandan oluşan are etkinliklerin dışında bölgedeki genç sanatçılara işbirliği desteği ve Antalya’yı ziyarete gelen sanatçılara da açık stüdyo sağlamaktadır. Antalya’daki yerel üreticilerle de etkileşim içinde kalarak, sanat pratikleriyle farklı alanlar arasında diyalog kurulmasını sağlamaktadır.

http://areprojects.co/
 


AVTO (İstanbul): 
AVTO araştırma ve sanat pratiği içinde deneysel yöntemler ve bilimsel anlayışı teşvik etmeyi amaçlar. Güncel bilgi kültürüne dair kritik eğilimleri araştırır. Programlarında bilgi üretimine yönelik öznel yaklaşımlardan yararlanır. AVTO eleştiri ve etkileşim vasıtasıyla dönüşen açık, değişken ve çok biçimli bir kurum modeli oluşturmayı hedefler. AVTO’nun faaliyetleri araştırma projeleri ve sanat üretimlerinin tasarım, sunum ve belgeleme süreçlerinden beslenerek geliştirdiği programları ile birlikte çeviri ve yayıncılığı da kapsar.

www.avtoonline.org
 


Çözümsel Sanat Topluluğu (Mersin):
 Çözümsel Sanat Topluluğu’nun çözümsel sanat etkinlikleri, 2018 yılından bu yana topluluğun sürekli-belirli katılımcıları Şeref Erol ve Elif Kılıçdoğan tarafından geliştirilmekte olan ve Sanat Tanımı Topluluğu’nun kavramsal sanat etkinliklerinin formuna doğrudan gönderme yapan etkinliklerdir. Çözümsel Sanat Topluluğu’nun kuruluşu, tarihsel olarak Metin ve Çözümsel Sanat Atölyesi’nin sonlandırılmasıyla başlamıştır. Metin ve Çözümsel Sanat Atölyesi, Sanat Tanımı Topluluğu’nun kavramsal sanat etkinliklerinin üniversiter ortamda karşılığının oluşturulabilmesi amacıyla, Şeref Erol tarafından 2013-14 akademik yılı içerisinde, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde seçmeli atölye olarak kurulmuştur. Üniversiter düzeydeki etkinliklerini 2018 yılına değin Elif Kılıçdoğan’ın asistanlığında sürdüren atölye, aynı yıl içerisinde atölye dışı etkenler (ilgili üniversitenin geleneksel sanat anlayışı) dolayısıyla sonlandırılmıştır. Ardından söz konusu etkinlikler kent (Mersin) düzlemine taşınarak (sivilleşerek) Çözümsel Sanat Topluluğu adı altında devam ettirilmeye başlanmıştır. Çözümsel Sanat Topluluğu’nun çözümsel sanat etkinlikleri ile doğrudan gönderme yaptığı sanat yaklaşımı, Sanat Tanımı Topluluğu’nun kavramsal sanat etkinliklerinin sanat yaklaşımıdır. Bu yaklaşım: “Sanat, felsefe, bilim, mantık ve matematik alanlarına dayalı düşünsel bir etkinliğin, oluşturulan betik, görüntü ve ses ögeleriyle çeşitli nesneler içeren ‘yerleştirmeler’ içinde, belirli bir uzamda, belirli bir zamanda, katılımcılarla birlikte, gösterisel bir tarzda, sanat olmak bakımından gerçekleştirilmesi” biçimindeki özgün sanat yaklaşımıdır. 


Darağaç (İzmir):
 Darağaç, İzmir Umurbey Mahallesi içinde kâr amacı gütmeyen bir sanat kolektifi ve yeni iletişim stratejilerinin deneyimlendiği bir açık alandır. Umurbey Mahallesi, eski adıyla Darağaç, Alsancak Stadyumu ile Halkapınar arasında kalan, geçmişte endüstriyel bir bölge olarak kullanılan, günümüzde de küçük sanayi bölgesi ve sanatçı atölyelerini barındıran bir yerleşime sahiptir. Darağaç aynı zamanda mahalleye gidip gelen, orada yaşayan ve üreten sanatçıların arasındaki yoğun diyalog ve tartışma ortamıyla gelişip olgunlaşmış bir sergiler bütününün de adıdır. Darağaç’ın temel hedefi İzmir’de henüz olgunlaşamamış galerilerden, yeni açılan sanatçı atölyelerinden ve sergilenebilecek mekanların eksikliklerinden dolayı genç sanatçıların işlerini gösterebilecekleri bir alana veya ortak bir söyleme dönüşmektir. Darağaç bugüne kadar düzenlediği sergilerde ya da katılımcı olduğu yapılarda sanatçılara hiçbir konu ve materyal sınırlaması getirmemiştir. Sanatçıları kamusal alanda yeni yöntemler denemeye ve bu doğrultuda yönlendirmeye özen göstermiştir. Genel olarak resim, fotoğraf, heykel, yerleştirme, video ve performans gibi alanlarda disiplinler arası işler sergilenmekte ya da ev sahipliği yapılmaktadır. Aynı zamanda Darağaç’ın bir tür deneysel kent enstitüsü gibi bir oluşuma dönüşme çabası da vardır.

www.daragac.com
 


Kendine Ait Bir Oda (İzmir): 
2015 yılı başında, Esra Okyay’ın kişisel atölyesini sanat alanı olarak paylaşma fikri ile oluşan ve giderek göçebe bir yapıya dönüşen Kendine Ait Bir Oda (KABO), adını Virginia Woolf’un, yaratıcı çalışmalar için “kendinize ait ayrı bir oda ve boş zaman yaratın” önerisinden alan, kâr amacı gütmeyen bir açık mekân projesidir. İzmir'in farklı semt ve mekânlarında konuşma, sergi, gösterim gibi güncel sanatla ilgili etkinliklere ev sahipliği yapan KABO, 2018’den bu yana Dahili Bellek ve 6X6X6 inisiyatifleriyle birlikte KARANTİNA bağımsız sanat mekanın bileşenlerinden biri olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

www.kendineaitbiroda.org/#1Loading (Diyarbakır): 
Loading Çağdaş Sanat Derneği, ‟Bir mekân iyidir...‟ sözüyle, kâr amacı gütmeyen, Diyarbakır’da yaşayan ve üreten sanatçılar Erkan Özgen ve Cengiz Tekin tarafından kurulan ve yönetilen Diyarbakır merkezli bağımsız bir sanat mekânı olarak 2017 yılından beri çalışmalarına devam ediyor. Kuruluş amacını Diyarbakır’da yaşayan ve üreten sanatçıları tek çatı altında birleştirmekten çok, sanatçıların düşünce, üretim ve proje aşamalarında karşılaştıkları sorunları konuşarak çözmek, kentin 2000’li yılların ilk çeyreğinden bugüne gelen güncel sanat pratiklerini arşivlemek, sanatçı dosyaları oluşturmak, Diyarbakır’ın uluslararası alandaki sanatsal farkındalığını ve etkileşimini güçlendirmek olarak açıklayan LOADING ekibi, gerekli ön hazırlıkları yaptıktan sonra, aynı yıl içinde Diyarbakır Ofis semtindeki mekânına yerleşti. 


NOKS (İstanbul):
 NOKS Art Space, Elvan Ekren ve Volkan Kızıltunç tarafından 2017 yılında kurulmuş, Kadıköy, İstanbul'da yeralan ortak bir çalışma, üretim ve sergileme alanıdır. NOKS; sergi, atölye çalışmaları ve deneysel projelere ev sahipliği yapmaktadır. Bağımsız, kültürlerarası birlikteliklerin ve disiplinlerarası etkileşimin ön planda tutulduğu bir platform sunar. NOKS; sergi, konuşma ve atölye çalışmalarının yanı sıra uzun soluklu projeler gerçekleştirir. Sanatçılar arası kolektif üretim ve dayanışma yöntemleri üzerine odaklanarak profesyonelleriyle işbirlikleri kurmayı amaçlar. NOKS esnek ve dönüştürülebilir, devingen bir yapıya sahiptir ve böylelikle süreç içerisinde çeşitlilik sağlar. Bünyesinde yayıncılık faaliyetleri gerçekleştiren ve sanatçı kitaplarının üretimi, gösterimi ve yayılmasını amaçlayan NOKSBooks’u ve belgesel sinema, video- art ve deneysel sinema arasında köprü kurarak deneysel belgesel filmler üretmeyi hedefler NOKSDocs’u barındırır. NOKS farklı bölümlerden oluşur, sergi alanı; giriş alanı ve zemin katta yer alan bölümleri içine alır. Sergi alanı farklı zaman dilimlerine yayılan, uygulama ve yöntem olarak birbirinden farklılık taşıyan sergileri içerir. Atölye alanı ve Residans bölümü; içinde atölye çalışmalarının gerçekleştiği ve misafir sanatçıların üretim süreçlerinde kullanabilecekleri bir atölye ve yaşam alanı sağlar.

www.noksartspace.com
 


Orta Format (Dijital): 
Orta Format, çağdaş fotoğrafa dair röportajların, yazıların ve projelerin paylaşıldığı bir e-dergidir. Bağımsızdır. Kâr amacı gütmez. Kolektif bir çabanın ürünü olarak ortaya çıkar. Orta Format’ın içeriği, editörlerinin kendi üretim pratiklerinin temeli olan fotoğraf-sanat bağlamında araştırmalarının ekseninde şekillenir. Dergi, araştırmalara ve katılıma açıktır. Bilindik internet uygulamalarının aksine saf bir arayüzde, kolay ve anlaşılır olmayı amaçlar.Orta Format, gündelik iş/güç koşturmacası içinde zaman zaman güncellenmektedir.

www.ortaformat.org
 


Performistanbul (İstanbul):
 Performistanbul, uluslararası performans sanatı platformu, performans sanatçılarını tek bir çatı altında birleştirmek ve projelerle buluşturmak üzere 2016’da kuruldu. İstanbul merkezli platform, esnek çalışma modelini dünya genelinde çeşitli sanat kurumları, dijital platformlar ve sanatçılar ile iş birliği içerisinde “alansız” kimliğiyle devam ettiriyor. Performistanbul, kurulduğu günden bu yana müzeler, galeriler, sanat kurumları, kamusal alanlar ve uluslararası organizasyonlar başta olmak üzere çeşitli mekânlarda 160'ın üzerinde performans gerçekleştirmiştir. Bu mekânlar ve organizasyonlar arasında Pera Müzesi, Pi Artworks, Elgiz Müzesi, IMC 5533, İstanbul Bienali (2017, 2019), Caroline Garden Chapel (Londra), Uluslararası Venedik Performans Haftası (2017, 2019) ve Live Art Development Agency (LADA) bulunmaktadır. Performistanbul, Türkiye'de bir ilk olan Performistanbul Canlı Sanat Araştırma Alanı’nı (PCSAA), canlı sanat üzerine barındıracağı kaynaklar ile performans sanatının eğitimi ve gelişimi üzerinde önemli bir etkiye yol açma gayesiye kurmuştur. Performistanbul Yayınları PCSAA ile birlikte, bu alanda yabancı kaynakları Türkçe’ye çevirerek Türkiye'deki dijital platformlarda yayınlamak ve bu alanda daha fazla kaynak sağlamak amacıyla kurulmuştur.http://performistanbul.org/

Sanat İnisiyatiflerine Açık Çağrı (Başvurular kapanmıştır)

Türkiye’de sanat inisiyatifleri, ana akımdan ve piyasa koşullarından bağımsız olarak hazırladıkları sergi, yayın ve programlarla farklı sanatçılara ve yenilikçi projelere alan açıyor. Özgür ve demokratik sanat üretiminin gelişmesinde rol üstlenen inisiyatiflerin çoğu programlarının devamlılığını sağlayacak kaynak bulmakta zorlanıyor. SAHA, Türkiye genelinde kâr amacı gütmeyen görsel sanat inisiyatiflerinin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla kurduğu fonun yeni dönem başvuruları için her yıl sonbaharda açık çağrıda bulunuyor.

Başvuru belgeleri: 

- İnisiyatif hakkında bilgi veren ve başvuru amacını açıklayan niyet mektubu (500 kelime)- Websitesi ve duyurularda kullanılmak üzere Türkçe ve İngilizce birer paragraf (300 kelime)- Varsa geçmiş iki yıllık program hakkında bilgi, 
- Mekânda veya mecrada gerçekleşen geçmiş programlara dair 5 görsel,
- Aralık 2020-Aralık 2021 dönemi için planlanan programlar ve takvim, 
- Öngörülen yıllık bütçe ve mevcut/planlanan kaynak ve desteklerin listesi,
- Kurucular ve ekibin kısa biyografisi,
- İletişim bilgileri: Adres, e-mail, telefon, varsa web sitesi ve sosyal medya kanalları.

Başvuru şartları:- Türkiye’de güncel görsel sanatlar alanında faaliyet gösteren kâr amacı gütmeyen ve bağımsız bir inisiyatif olması,
- Sergi veya programlar için sürekli bir mekân ya da mecrasının bulunması,
- Yıl boyunca düzenli olarak halka açık ve ücretsiz güncel sanat etkinlik, program ve projeler sunması.Son başvuru tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma, 17.00Sonuçların açıklanması ve sözleşme sürecinin 21 Aralık 2020’ye kadar tamamlanması planlanıyor.

Tüm belgelerin “SAHA Sanat İnisiyatifleri Sürdürülebilirlik Fonu 2020” konulu tek bir e-posta ile PDF formatında ve 5 MB dosya boyutunu aşmayacak şekilde e-posta eklentisi olarak application@saha.org.tr adresine gönderilmesi gereklidir. Eksik belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

SAHA Sanat İnisiyatifleri Sürdürülebilirlik Fonu, 2014-2015 yılında 5533, Pasaj ve Torun; 2015-2016’da Apartman Projesi, BAS, m-est, Torun ve Videoist; 2016-2017’da Corridor Project Space, MARS, Orta Format, Space Debris ve TOZ Artist Run Space; 2017-2018’de Loading, MARS, OJ, Orta Format ve Tasarım Bakkalı tarafından kullanıldı. SAHA, 2018-2019 döneminde fonun kapsamını genişleterek 5 farklı kentte faaliyet gösteren AVTO, Hayy Açık Alan, Loading, NOKS, Performistanbul, sub ve Torun’a toplam 100.000 TL’lik kaynak sağladı. 2019-2020 döneminde ise 5 farklı kentte ve dijital mecrada faaliyet gösteren A4 Açık Sanat Alanı, AVTO, Eldem Sanat Alanı, Karantina, Loading, Orta Format, Performistanbul ve sub’a toplam 120.000 TL’lik desteği paylaştırdı. 

İLGİLİ PROJELER

Bu web sitesinde size daha iyi hizmet sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Kullandığımız çerezleri görüntüleyebilmek ve daha fazla bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası sayfasını inceleyebilirsiniz.