TR EN
HAZİRAN 2022 - MART 2023

Elmas Deniz

Elmas Deniz

2003 yılında Deniz Dokuz Eylül Üniversitesi, Resim Bölümü, 1998 yılında İzmir Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi’nden mezun olan Elmas Deniz, aynı zamanda İzmir’deki K2 Çağdaş Sanat Merkezi’nin kurucularından. 2014’te IASPIS Sanatçı Bursu’nu ve 2007’de Berlin Goethe Enstitüsü Kültürel Bursu’nu kazanan sanatçı, Pistoletto Foundation, DIVA Kopenhag, Vassl, Karachi, AIWA Lübnan gibi kurumlarda misafir sanatçı olarak yer aldı. Deniz’in kavram odaklı işleri ekonomi ve doğa arasındaki kesişimleri ve bu ikisinin iç içe geçtiği noktaları araştırır. İnsan-doğa ilişkisine, tarih boyunca doğa fikrinin farklı değer sistemleriyle nasıl şekillendiğine ve günümüzün ekolojik kaygılarına odaklanır. Doğanın kapitalizm eliyle uğradığı tahribatı sorgularken, Deniz doğa algısının sistemin örtük manipülasyonlarıyla nasıl yeniden şekillendiğini açığa vurur. Eşitsizlik, yoksulluk ve tüketici kültürü üzerine derinleşerek değer sistemlerine karşı farklı bakış açılarını inceler. Son dönem işleri bazı coğrafyalardaki kayıpları, dönüşümleri ve soy tükenmelerini kapsar, insan ve insan olmayan varlıklar arasındaki eşitsiz alanları konu eder. Mutabık olunan yaygın değer yargılarının hatalarını eleştirel biçimde ortaya çıkartırken, doğayla yeni bir tür ilişki kurmanın hayal edilip edilemeyeceğini ve bunun ihtimallerinin ne kadar genişleyebileceğini sorgular. 

www.elmasdeniz.com

Bir Karşılaşma Yanılsaması 
Bir Karşılaşma Yanılsaması başlıklı video, Elmas Deniz’in uzun yıllara yayılan ekoloji odaklı sanat pratiğinde; deneysel film, tiyatro ve kostüm tasarımına özgü ögeleri içermesi bakımından yeni bir yönü temsil ediyor. Insan kaynaklı çevresel kriz ve küresel ısıtmanın kaçınılmaz sonucu olarak yok olmanın eşiğine getirilen veya başkalaşmış türler, videonun ana karakterleri olarak sunuluyor. Kın Kanatlı, Kerevit Kollu Adam ve Bitkiler Konseyi’nden oluşan bir grup kurgusal karakter üzerinden gelişen parçalı anlatı, ekolojik yıkımı umursamayan, her şeyi kendi biçimiyle düşünen, absürt insanlık durumuna ışık tutuyor. Bulundukları coğrafyaların doğal ve tarihsel niteliklerinden esinle hayat bulan bu fantastik karakterlere, peyzajın ortasında beliren yapay tepecikler olan tümülüsler ekleniyor. Bir Karşılaşma Yanılsaması, insan olmayanla bu gezegende nasıl yaşayacağımıza dair, insan merkezli olmayan bir felsefe öneriyor. 

Kayıp Bitkiler Konseyi 
Bir Karşılaşma Yanılsaması ile ortak bir bağlamda ve eş zamanlı olarak üretilen Kayıp Bitkiler Konseyi başlıklı yerleştirme, çıkış noktasını bir tiyatro sahnesi kurma fikrinden alıyor. Türlü biçim ve malzemeden üretilen, ölçekleriyle oynanmış ve kimisi soyutlanarak başkalaştırılmış bitki-heykeller, ilk bakışta sahnenin dekoru gibi algılansa da aslında bu sahnede gerçekleşen bir performansın ana karakterlerini oluşturuyor. Bu ironik performans, Bitkiler Konseyi’nin sanatçının yarattığı diğer kurgusal karakterler olan Kın Kanatlı ve Kerevit Kollu Adam ile karşılaşmaları ve konuşmalarından meydana geliyor. Ekolojik kriz dolayısıyla soyları tükenen akranlarının arşivini tutan konseyin bir toplantısını konu alan performansta, insan ile insan olmayanın nasıl bir müzakere alanına sahip olabileceği sorusu ortaya atılıyor. 


Elmas Deniz'in WWN Konuşmaları kapsamında gerçekleştirdiği konuşma:


DİĞER SANATÇILAR

Bu web sitesinde size daha iyi hizmet sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Kullandığımız çerezleri görüntüleyebilmek ve daha fazla bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası sayfasını inceleyebilirsiniz.